Illustrasjonsbilde

Tollevika, Alta. Gjenlegging av gressbakkentuft

År: 2019
Periode: Yngre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Annet
Sted: Alta, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Gressbakkentuft innenfor id 151003 ble arkeologisk undersøkt i 2006 i forbindelse med reguleringsplan for boligbygging i Tollevika. I 2007 ble kulturminneområdet hvor tufta ligger avsatt til spesialområde /kulturminneområde (SFB). Tufta ble liggende tildekket med plast, veiduk og treverk til juni 2019, da Norges arktiske universitetsmuseum ryddet opp i området og gjenla masser både i tufta og i et nærliggende område innenfor kulturminnelokaliteten.
Det ble gjort gjenstandsfunn under oppryddingsarbeidet; knakkestein, to fiskesøkker og en stor plattformkjerne. Gjenstandene har fått Ts15913.