Illustrasjonsbilde

Nordvegen på Hillesøy. En kvinnes båtgrav fra rundt år 800

År: 2018
Periode: Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

Som følge av funn og utgravning av en båtgrav i 2017 ble det gjort nye registreringer i område regulert for boligbygging på Hillesøy. Like sør for den første grava kom det fram nok en båtgrav. Den ble undersøkt av Universitetsmuseet sommeren 2018. Grava tilhørte en kvinne, som var i 40-50 åra da hun døde. Hun var gravlagt med tre skålspenner, perler, to kniver, kam og spinnehjul. En boks og to beholdere var satt ned i båten. I tilknytning til spennene var det bevart rester av tekstiler og insekter. Grava inneholdt også bein fra fisk, sau/geit, sel og fugler, samt en kneskål fra storfe. Båten har opprinnelig vært 8,5 meter lang. Bordganger og spant var sammenføyd
med saum av organisk materiale og nagler av tre. Mot begge stavner var bordene festet med klinknagler av jern. I tillegg var det anvendt nagler av jern for mindre reparasjoner.
Karbondateringer og typologisk datering viser at gravleggingen fant sted innenfor tidsrommet 770-840 e.v.t. Den nære beliggenheten mellom gravene, materialets sammensetning og
parelleller i gravskikk og dateringsramme indikerer at de to individene har tilhørt det øvre sosiale sjiktet innen samme lokale samfunn. Gravskikk, draktutstyr og gjenstander peker mot den norrøne overklassen. Materialet oppviser samtidig trekk som viser til kulturell påvirkning fra flere
retninger. Vi foreslår at de to individene tilhørte en innflytelsesrik slekt med gård på Hillesøy eller i nærområdet, som hadde omfattende kontakter både mot norrøne handelsnettverk i sør og mot samiske allierte i nord og øst.