Illustrasjonsbilde

Albertmyra i Bodø, undersøkelse av kokegropfelt, dyrkingslag og ardsspor fra eldre jernalder

År: 2013
Periode: Bronsealder, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Bodø, Nordland

Les rapporten:    

Etter flateavdekking ble 10 anlegg undersøkt og dokumentert; et fossilt dyrkingslag med ardspor, fem kokegroper/ildsteder, og fire kokegroper. En av kokegropene har en datering til yngre bronsealder-tidlig førromersk jernalder, mens to andre kokegroper kan dateres til yngre romertid og folkevandringstid/merovingertid. De øvrige daterte 6 kulturminner ligger i førromersk jernalder. Av disse ser kokegrop/ildsted A8000 ut til å være eldst med en datering til 490-260 f.Kr., mens de øvrige førromerske kokegroper og dyrkingslaget ble datert til perioden 360-60 f.Kr. Resultatene viser at maktsenteret som ble etablert på Bodøgård i yngre jernalder trolig har røtter i hvert fall tilbake i eldre jernalder. Resultatene fra Albertmyra er således et viktig bidrag til å belyse samfunnsforhold i «den funntomme» perioden førromersk jernalder i Salten-området.