Illustrasjonsbilde

Arkeologisk undersøkelse av gårdshaugen på røkenes, Lavangen kommune

År: 2017
Periode: Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Lavangen, Troms

Les rapporten:    

Gårdshaugen på Røkenes ble undersøkt av Tromsø Museum som en del av et mindre privat tiltak sommeren 2017. Stratigrafien i det utgravde området viste til at det trolig har vært tre faser i bosetningen før dagens våningshus ble oppført på gården. En datering viser til en bruk av området i tidlig middelalder (AD 1024-1155), mens selve gården trolig ble anlagt på begynnelsen av 1500-tallet. Gården er opprettet i et gammelt samisk bruksområde og i den første perioden ble den trolig driftet av samer eller av samer og nordmenn sammen. De to øvrige fasene besto av bygningsrester, der den nedre dateres til begynnelsen av 1700-tallet mens den siste dateres til overgangen mellom 17- og 1800-tallet.