Illustrasjonsbilde

Urgrav id. 8806 i Vindsletlia, Fauske k,

År: 2018
Periode: Middelalder
Type: Utgravning
Sted: Fauske, Nordland

Les rapporten:    

Urgrav id. 8806 i Vindsletlia var registrert som en forstyrret og omrotet grav. Dekkhellene hadde vært flyttet på flere ganger og beina eksponert. Tromsø Museum sikret grava og skjelettmateriale fra menneske i juni 1018. Det ble da tatt inn to bein fra legg og to ribbein. En prøve fra leggbeinet ble datert til 1039-1210 e. Kr. Grava og skjelettmaterialet tolkes som å være en senere deponering/gjenbegraving. Det opprinnelige urgravstedet antas å ha ligget nært, men gjemt nedrast ur.