Illustrasjonsbilde

Kveøyprosjektet: arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune : årsrapport 2008

År: 2008
Periode: Bronsealder, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Kvæfjord, Troms

Les rapporten:        

De arkeologiske undersøkelsene på Kveøya ble satt i gang som følge av reguleringsplanen for bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya. Kveøyprosjektet er den første store jernalderutgravningen i Nord-Norge siden tidlig på 1990-tallet. Denne utgravningen skiller seg ut
fra de foregående ved at vi for første gang er gitt muligheten til å flateavdekke et større sammenhengende jordbruksområde i stor skala. Etter en åtte uker lang feltsesong i 2008 er
det i det 17 941 m2 store planområdet avdekket 10 400 m2, noe som tilsvarer 58% av det
totale arealet. Det gjenstår ennå 7 500 m2 som skal flateavdekkes og undersøkes i 2009.