Illustrasjonsbilde

Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k. : undersøkelse av samiske teltboplasser

År: 2011
Periode: Nyere tid, Samisk
Type: Utgravning
Sted: Bardu, Troms

Les rapporten:    

I forbindelse med reguleringsplan for Setermoen skyte- og øvingsfelt ble fem lokaliteter ved utløpet av Kobbryggdalen i Bardu kommune undersøkt av Tromsø Museum i august 2011. Det var registrert fire árran og en mulig gammetuft med árran (Id.nr. 112100, 112101, 112103, 112098 og 112096). Kulturminnene ligger i skoggrensa 50-100 m nord for Kobbryggelva, på en svakt førhøyet rygg som er bevokst av lyng, gress og åpen småbjørkeskog. Det ble åpnet fem felt på mellom 6 og 28m2, til sammen 65 m2. Undersøkelsene viste at samtlige kulturminner kan defineres som teltboplasser. Det ble gravd ut to ulike typer ildsteder: tre åpne árran av to parallelle rader med stein og to rektangulære/hesteskoformete árran med åpning i en ende. Gjenstandsmaterialet var lite, og bestod av et bryne, en mynt fra 1900 og to stykker ildflint, i tillegg til et par ubestemmelige stykker lær- og jernfragmenter, hvorav to mulige fiskekroker. Varierende mengder brent og ubrent bein ble samlet inn. Alle funn ble gjort i umiddelbar tilknytning til ildstedene. Det ble identifisert bein fra rein i alle ildsteder, og bein fra brunbjørn ved to av ildstedene. Samtlige árran skal dateres til nyere tid, mellom 1750 og tidlig 1900-tall. Under ett av árranene ble det datert en tidligere bruksfase til 1450-1630. Teltboplassene ble mest trolig anvendt ved kortere opphold i forbindelse med tamreindrifta.