Illustrasjonsbilde

Den første gården i Nord-Norge: jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy

År: 2008, 2009
Periode: Bronsealder, Tidlig metalltid, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Kvæfjord, Troms

Les rapporten:    

Kveøyprosjektet er den første store jernalderutgravningen i Nord-Norge siden tidlig på 1990-tallet. Prosjektet er også den første større flateavdekkinga av et større sammenhengende jordbruksområde i Nord-Norge. Den formelle starten for arbeidet med Tromsø Museums utgraving på Kveøy (Kvæfjord kommune i Troms) var den 16. juni 2008. Prosjektet var planlagt innenfor en tidsramme fra 16. juni 2008 til medio april 2010. Utgangspunktet for undersøkelsene var allerede kjente gravminner og andre spor etter fortidig aktivitet, som lå under et moderne dyrkningslag på Hundstadneset. Etter lang tids moderne pløying, både til potetdyrking og til gressproduksjon, var de fortidige sporene kun bevart som avtegninger i undergrunnen. Til tross for intensiv moderne aktivitet ble det avdekket en mengde med fortidige bosettingsspor i form av gravminner, kokegroper, ildsteder og stolpehull til langhus, spredt over hele undersøkelsesområdet.