Illustrasjonsbilde

Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder.

År: 2013
Periode: Eldre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Kautokeino, Finnmark

Les rapporten:    

Čuđojoganjálbmi ligger ved kommunegrensen til Kautokeino og Karasjok midt på Finnmarksvidda. Området ligger i en bred elvedal i den sørlige enden av vannet Vuottašjávri like ved riksvei 92, ca 320 m.o.h. Området er preget av tørre morenemoer bevokst med lyng, lav og fjellbjrøk, myr og våtområder ved vannet. Området er sentral for reindrifta og har tidligere vært brukt som ressursområde for jakt- fangst og tidlig tamreindrift. Den planlagte hytta vil ligge midt i et område hvor det er spor etter boplassaktivitet fra tidlig metalltid ca 2000 f. Kr. Lokaliteten ble først registrert i 1976 og omtalt som Vuoddasjavri I-VI. I dag omfatter de registrerte overflatelokalitetene i området et areal på 450m². Tromsø Museum åpnet et 184 m² stort utgravningsfelt og det ble funnet en mulig tuft og boplassaktivitet i form av redskaper og avslag i chert, kvarts og kvartsitt samt en mengde med brente beinfragmenter.