Illustrasjonsbilde

kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013

År: 2013
Periode: Nyere tid, Samisk
Type: Utgravning
Sted: Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

I forbindelse med ny kraftlinje ble det gjennomført utgravninger ved Gahperus, Nordreisa k., Ruossavággi, Kvænangen k., Loahccavággi, Alta k., og Áisaroiavi, Kvalsund k. Til sammen ble det undersøkt 23 árran, 2 teltringer, 8 gjemmer, 1 grop/gjemme, 6 røyser, 1 steinkonstruksjon/gjemme, og 2 steinsettinger. Samtlige strukturer antas å ha tilhørt teltboplasser. De relateres til tamreindriftas flyttemønster som ble etablert på 15-1600-tallet. Flertallet av anlegninger ser ut til å være resultat gjentatte og kortvarige opphold i forbindelse med reinflytting. I Ruossavággi, og trolig til en viss grad Loahccavággi, har man imidlertid sannsynligvis oppholdt seg over lengre tid.

NB: Kartfesting viser bare én av lokalitetene