Illustrasjonsbilde

FV 53 Kroken - Tønsnes, Tromsø kommune : rapport fra arkeologiske undersøkelser 2008

År: 2008
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms

Les rapporten:    

Sommeren 2008 utførte Tromsø Museum utgravninger langs fylkesveg 53 på Tønsnes. Tromsø kommunes planlagte utbygging av havne- og næringsområde på Tønsnes, vil føre til økt trafikk langs fylkesvegen. Bakgrunn for undersøkelsen er derfor registreringer gjort av Troms fylkeskommune i 2006, i forbindelse med reguleringsplan for sykkel- og gangsti langs Fv 53 fra Kroken til Tønsnes. Samtidig som utgravningene langs fylkesvegen pågikk, var en langt større utgravning, Tønsnes havn-prosjektet, underveis. Da de to prosjektene ikke bare grov i nærheten av hverandre, men også delte to lokaliteter, har det vært et tett og godt samarbeid prosjektene i mellom både i felt og under etterarbeidet. Undersøkelsene og resultatene fra Fv 53-prosjektet presenteres her, inkludert resultater fra Tønsnes havn-prosjektet på lokalitet 104342.