Illustrasjonsbilde

Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012

År: 2011, 2012
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms

Les rapporten:    

I forbindelse med utbygging av Tromsø Havn på Tønsnes ble 6 lokaliteter gravd ut i 2011 og 2012. Fleire av dei avdekka lokalitetane var svært interessante og mangla parallellar i Nord-Noreg. Dette gjaldt mellom anna lokalitetar der overgangen mellom eldre og yngre steinalder var tydeleg i det arkeologiske materialet. Majoriteten av materialet som kom fram kan daterast til eldre steinalder, deriblant 40 bustadstrukturar datert til sein-mesolittikum. Det samla materialet strekker seg over et lang tidsspenn, der den eldste er frå ein bustadsstruktur datert til tidleg mesolotikum (9140-8835 f.Kr.), og den yngste er frå ei grop med usikker bruk som er datert til overgang mellom yngre steinalder og tidleg metalltid til 1880-1740 f.Kr.