Illustrasjonsbilde

Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002

År: 2001, 2002
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Tidlig metalltid, Jernalder
Type: Utgravning
Sted: Hammerfest, Finnmark

Les rapporten: