Illustrasjonsbilde

To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter

År: 2016
Periode: Yngre steinalder, Bronsealder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Nesseby, Finnmark

Les rapporten:    

Sommeren 2016 ble det undersøkt to tufter ved Abelsborg i Nesseby k. Tuft 1 var en kraftig forstyrret tuft, som kan ha hatt en oval form med sentralt plassert rektangulært ildsted. Kun halve ble gravd ut og antatt størrelse er på huset er ca. 6 x 4-5 meter. Blant funna var det asbestke-ramikk, emner til, og deler av skiferredskaper, slipestein, knakkestein og fiskesøkke. Dateringene spente mellom 2800 – 1900 f. Kr. i overgangen mellom yngre steinalder og tidlig metalltid. Tuft 2 var av avrundet rektangulær tuft, noe nedgravd og med en tydelig steinvegg i bakkant mot nord. Den målte ca. 5,5 x 4 m og hadde ett noe asymmetrisk plassert ildsted med en tilhørende ansamling med skjørbrent stein. Funn fra strukturen inkluderer blant annet asbestkeramikk med imitert tekstildekor, emner til skiferredskaper, skrapere, knakkestein og fiske-søkke. Dateringer viser at tuften var i bruk i perioden 2000-1300 f. Kr. Begge tuftene har trolig hatt flere bruksfaser.