Illustrasjonsbilde

Gamnes, Sør-Varanger k. Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id.158956 og en gammetuft. Id. 158949

År: 2015
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Sør-Varanger, Finnmark

Les rapporten:    

I løpet av 5 uker i august-september 2015 ble det undersøkt en registrert gammetuft, id.158949 og en åpen steinalderboplass, id.158956 på Gamnes i Sør-Varanger. Gammetufta viste seg å være et ishus/laksegamme fra nyere tid. Steinalderboplassen er en åpen sadellokalitet med aktivitetsområder og materiale som knyttes til første del av eldre steinalder. Dateringer fra lokaliteten vitner om en bruk også i yngre steinalder.