Illustrasjonsbilde

Vuolmasjohka i Porsanger - undersøkelse av tidligmesolittisk

År: 2017
Periode: Eldre steinalder, Middelalder, Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Porsanger, Finnmark

Les rapporten:    

I 2017 undersøkte Tromsø Museum en boplass fra eldre steinalder, ett árran fra middelalder og skyteskjul antatt å være samiske, men som viste seg å være av moderne karakter. Boplassen fra steinalder besto av ulike funnkonsentrasjoner og kunne dateres til perioden 8500-8200 f. Kr. Gjenstandsmaterialet var innholdsrikt med kjerner, tangespisser, eneggete spisser, mikrolitter og veldokumentert bruk av mikrostikkelteknikk. Teknologiske og typologiske trekk viser klar affinitet til preborealt materiale i Sør- og Vest-Norge. Lokaliteten tolkes som å ha vært et gunstig sted for gjentatte og kortvarige besøk, av mindre grupper. Omfattende bearbeiding av lokalt forekommende chert peker mot at stedet kan ha inngått i mobilitetsmønstre knyttet opp mot anskaffelse av råstoff.