Illustrasjonsbilde

Grunnfarnes 2008

År: 2008
Periode: Yngre steinalder
Type: Utgravning
Sted: Torsken, Troms

Les rapporten:    

Sommeren 2008 ble det utført arkeologiske undersøkelser på Grunnfarnes. Arbeidet er relatert til en steinalderlokalitet utgravd i 1982 av Tromsø Museum. Tufta ble ikke totalgravd; Det var aurhelle lage, på grunn av det, var det ikke mulig å grave tufta til bunns. Sant profilbenkene i tuft 4 ble igjen og kun mindre deler av tufta ble lagt igjen. Dette medførte at tufta i praksis ble liggende åpen i 26 år, men likevel ikke ble helt dekket av naturlig vegetasjon. Dette ga et visuelt rotete inntrykk av kulturmiljøet.