Illustrasjonsbilde

FV 53 Kroken - Tønsnes, Tromsø kommune. Rapport fra arkeologiske undersøkelser 2008.

År: 2008
Periode: Eldre steinalder, Yngre steinalder, Tidlig metalltid
Type: Utgravning
Sted: Tromsø, Troms

Les rapporten:    

I forbindelse med Tromsø kommunes utvikling av havne- og industriområde på Tønsnes kreves bedre standard og økt trafikksikkerhet på fylkesvegen. Dette er bakgrunnen for regulering av gang- og sykkelveg på eksisterende parsell av fylkesveg 53, strekningen Kroken – Tønsnes.