Illustrasjonsbilde

Utgravning av gårdshaug på Utakleiv, Vestvågøy kommune

År: 2008
Periode: Jernalder, Middelalder, Nyere tid
Type: Utgravning
Sted: Vestvågøy, Nordland

Les rapporten:    

Utgravningen på Utakleiv ble utført som følge av dispensasjon på grunneier Torbjørn Andersens søknad om å føre opp utbygg på eksisterende våningshus. Nåværende bebyggelse ligger på en gårdshaug og et utradert gravfelt (ID 67972) av betydelig størrelse, og den arkeologiske befaringen foretatt av Eva Walderhaug Sætersdal 21.06.07 viste at inngrepet ville skje i minst 90 cm dype kulturlag sentralt i gårdshaugen. Det ble slått fast at gårdshaugen med stor sikkerhet kan dateres til før-reformatorisk tid, og følgelig er et automatisk fredet kulturminne.