Offentliggjøring av samisk joik (luođit). Etiske utfordringer og kriterier for vurdering

På museets «Samisk søndag» 30.01.2022 var tradisjonelle joikere, samiske artister og representanter fra samiske institusjoner invitert til seminar knyttet til spørsmål om offentliggjøring av universitetsmuseets joikesamling.

I panelet: Maja Kristine Jåma, Ol Johan Gaup, Liv-Inger Somby, Sara Marielle Gaup, Biret Risten Sara, Karen Anne Buljo, Mari Boine og moderator Torjer Olsen. Foto: Trude Fonneland, UM.

Blant gjestene, som på forhånd hadde fått tilsendt eksempler fra samlingen til vurdering, var æresdoktor ved UiT Mari Boine, Sametingsråd Maja Kristine Jåma og medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen Liv Inger Somby. Leder for Juoigiid Searvi Karen Anne Buljo, leder for Dáidda Ráđđi (Samisk kunstnerråd) Biret Risten Sara, tradisjonell joiker og artist Sara Marielle Gaup og representant for musikkforlaget DAT og Sámi Grand Prix Ol Johan Gaup deltok også i seminaret.

Gjennom prosjektet DigiJoik, finansiert av Kulturrådet, tilrettelegges nå samlingen for videre tilgjengeliggjøring, og søndagens seminar markerte starten på dette. Prosjektleder Camilla Brattland innledet seminaret med en presentasjon om joikesamlingen og hva slags utfordringer og løsninger som kan knyttes til offentliggjøring av samlingen. Se seminaret her

Gjestene fikk omvisning i Nordnorsk folkemusikksamling av professor emeritus Ola Graff.

Joikesamlingen inneholder, i tillegg til dokumentasjon av joiketradisjoner gjennom avisutklipp, manuskripter og annet, omkring 8.000 innsamlede joiker og kopier av 4.000 joik fra andre arkiver fra 1950-tallet til i dag.

Omkring 400 av de eldste joikene er allerede offentliggjort og kan høres på universitetets nettsider, lytt til joik ved UiT.

Deler av samlingen ble på 1970-tallet kopiert og oversendt til Samisk institutt og ligger også på Samisk arkiv i Kautokeino. Ved henvendelse har kopier av joikene også blitt tilsendt Sametinget, samiske institusjoner slik som Isak Saba-senteret i Nesseby og til privatpersoner som har henvendt seg til museet.

Ønsker du å søke i joikesamlinga, kan du ta en titt i databasen LIBRIS fra denne nettsiden: Joikesamlinga | UiT.

Ønsker du mer informasjon om samlingen og de ulike arkivnumrene (for joik brukes koden TsM), fyll ut dette skjemaet for henvendelse.

Prosjektet ønsker gjerne å komme i kontakt med joikere eller deres etterkommere som har bidratt til arkivet med tanke på offentliggjøring av materialet.

Ta kontakt med samlingsansvarlig Ingar Figenschau ingar.figenschau@uit.no eller prosjektleder for prosjektet DigiJoik Camilla Brattland, camilla.brattland@uit.no.

 

 

Alle bilder: Trude Fonneland