Arkeologi

Vår arkeologiske forskning er tverrdisiplinær og internasjonal, med forankring i Nord-Norges og nordområdenes unike landskap og fleretniske historie.
 
Når bitene pusles sammen trer inntrykk av fortida fram. Slipt skiferkniv fra Melkøya, Hammerfest kommune.
Foto: Adnan Icagic © Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

Lovpålagt forvaltning, herunder forvaltningsansvar for kulturminner under vann, arkeologiske utgravninger, bergkunst og forvaltning av museumssamlingene, danner utgangspunktet for vår forskningsvirksomhet.Norges arktiske universitetsmuseum ivaretar landsdelens største arkeologiske og etnografiske samlinger med gjenstander fra forhistorisk til ny tid. Vi arbeider i flere forskningsgrupper med temaer innenfor museets satsningsområder der de lange linjene mellom fortid, nåtid og fremtid gjenspeiler museets rolle som kunnskapsleverandør for samfunnet.Forskningsgruppene hos oss har flere prosjekter og delprosjekter der kultur- og naturvitenskap griper inn i hverandre. Vi bidrar både med grunnforskning med utgangspunkt i samlingene og med aktiv kunnskapsformidling til allmenheten om kulturarven i nord.

 • Miljøendring og demografi i steinalderen (Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan )
 • Dyr- og menneskerelasjoner i jakt og fangstsamfunn med utgangspunkt i villreinfangst og bergkunst (Marianne Skandfer, Roger Jørgensen, Stephen Wickler, Ingrid Sommerseth)
 • Steinteknologi og keramikk i steinalderen (Marianne Skandfer)
 • Fiskeværsutvikling og maritime gårdshauger (Stephen Wickler)
 • Nettverk og jernteknologi i jernalder og middelalder (Roger Jørgensen)
 • Mobilitet og kunnskapsutveksling i yngre jernalder (Inger Storli)
 • Utvikling av den nordlige båtteknologi i jernalder og middelalder (Stephen Wickler)
 • Den tidlige hvalfangsthistorien i Nord-Norge og på Svalbard (Roger Jørgensen)
 • Nyere tids bergkunst (Ingrid Sommerseth)
 • Ressursutnyttelse langs vassdrag i nord i et langtidsperspektiv (Marianne Skandfer, Roger Jørgensen, Stephen Wickler, Ingrid Sommerseth, Inger Storli)
 • Mennesker, miljøendring og tidlig jordbruk i Lofoten (Stephen Wickler)
 • Arkeologi langs Hålogalandsveien (Marianne Skandfer, Roger Jørgensen, Stephen Wickler, Ingrid Sommerseth, Inger Storli)

 

Relevante forskningsgrupper og forskningsprosjekt er: