Illustrasjonsbilde

Artikler

Artikler

Tidsskriftartikkel med én forfatter

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Heimtun, 2010)

Heimtun (2010, s. 180) argumenterer ...

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175–192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

Tidsskriftartikkel med én forfatter

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med én forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Tidsskriftartikkel med to forfattere

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

(Pettersen & Solstad, 2014)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) hevder ...

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Pettersen, I. J. & Solstad, E. (2014). Managerialism and profession-based logic: The use of accounting information in changing hospitals. Financial Accountability & Management, 30(4), 363–382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

Tidsskriftartikkel med to forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med to forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

Chandon et al. (2009, s. 10) viser til ...

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S. & Forfatter, T. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T. & Yound, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Tidsskriftartikkel med tjueen eller flere forfattere

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

... (Adam et al., 2017, s. 99)

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S., … Forfatter, Å. ,(Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., … Zmeskal, J. (2017). Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. The European Physical Journal Plus, 132(2), Artikkel 99. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11279-1

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. I referanselisten føres de nitten første forfatterne opp, etterfulgt av utelatelsestegn (…) og så den siste forfatteren.

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

Tidsskriftartikkel med tjueen eller flere forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med tjueen eller flere forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...