Illustrasjonsbilde

Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere

Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere

I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

Chandon et al. (2009, s. 10) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S. & Forfatter, T. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T. & Yound, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1

Merknader

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med tre til tjue forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...