Illustrasjonsbilde

Artikkel i oppslagsverk uten forfatter

Artikkel i oppslagsverk uten forfatter

I teksten

("Korttittel," Årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Selfangst," 1998)

("Sjakk," 2021)

("Eufori," u.å.)

I referanselisten

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., Bd., s. x–x). Forlag.

Selfangst. (1998). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (3. utg., Bd. 13, s. 132–133). Kunnskapsforlaget.

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I Tittel på oppslagsverk. (Hentet lesedato fra) URL

Sjakk. (2021, 4. mars). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjakk&oldid=21294875

Eufori. (u.å.). I Medisinsk ordbok. Hentet 13. april 2021 fra https://www.ordnett.no/search?language=no &phrase=eufori

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

For Wikipedia-artikler vil innholdet bli endret. Inkluder derfor sist oppdatert dato etter år og henvis til arkivert versjon av siden slik at leserne kan innhente den eksakte versjonen du har brukt. Du får tilgang til arkiverte versjoner i Wikipedia ved å gå inn via «Vis historikk» og velge tidspunktet for versjonen du brukte.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Artikkel i trykt oppslagsverk uten forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Artikkel i oppslagsverk fra internett uten forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Artikkel i oppslagsverk fra internett uten forfatter med lesedato APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...