Illustrasjonsbilde

Tidsskriftartikkel med to forfattere

Tidsskriftartikkel med to forfattere

I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

(Pettersen & Solstad, 2014)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) hevder ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Pettersen, I. J. & Solstad, E. (2014). Managerialism and profession-based logic: The use of accounting information in changing hospitals. Financial Accountability & Management, 30(4), 363–382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Merknader

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med to forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...