Illustrasjonsbilde

Avisartikkel fra internett

Avisartikkel fra internett

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, avsn. 3) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel: Undertittel. Avistittel. URL

Madsen, O. J. (2009, 14. august). Oss selv gjennom røykteppet. Morgenbladet. https://morgenbladet.no/samfunn/2009/oss_selv_gjennom_roykteppet

Merknader

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Avisartikkel fra internett APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...