Illustrasjonsbilde

Tidsskriftartikkel med én forfatter

Tidsskriftartikkel med én forfatter

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Heimtun, 2010)

Heimtun (2010, s. 180) argumenterer ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Årgang(nummer), sidetall xx–xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175–192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Merknader

Manglende informasjon

Ikke alle periodika publiseres med årgang/volume, nummer/issue og/eller sidetall/artikkelnummer. Hvis noen av disse elementene mangler er det bare å utelate dem fra referansen.

Artikkelnummer

Noen artikler har et artikkelnummer eller e-lokator i stedet for sidetall. Artikkelnummeret/e-lokatoren skal i så fall erstatte sidetallet i referansen. Skriv Artikkel før nummeret.

Digital Object Identifier (DOI)

DOI skal presenteres som en fullstendig lenke: https://doi.org/10.1037/arc0000014

Mer om DOI og URL fra APA Style.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Tidsskriftartikkel med én forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...