Illustrasjonsbilde

Avisartikkel uten forfatter/journalist

Avisartikkel uten forfatter/journalist

I teksten

("Korttittel," årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Høyre vil opprette," 2009)

I referanselisten

Artikkeltittel: Undertittel. (År, Dato). Avistittel. URL

Høyre vil opprette fond for Lofoten. (2009, 12. august). Aftenposten. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/41yBq/hoeyre-vil-opprette-fond-for-lofoten

Merknader

I henvisning i tekst brukes en korttittel, f.eks. de tre første ordene i artikkeltittelen, eller hele tittelen hvis den er kort. Korttittelen omsluttes av anførselstegn.

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Avisartikkel uten forfatter eller journalist APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...