Illustrasjonsbilde

Artikkel i oppslagsverk med forfatter

Artikkel i oppslagsverk med forfatter

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Svendsen, 2005)

(Svendsen & Askheim, 2018)

Caligor og Petrini (2021) beskriver ...

I referanselisten

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., Bd., s. x–x). Forlag.

Svendsen, T. O. (2005). Alta. I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (4. utg., Bd. 1, s. 241–242). Kunnskapsforlaget.

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I (A. Redaktør (Red.),) Tittel på oppslagsverk. (Hentet [lesedato] fra) URL

Svendsen, T. O. & Askheim, S. (2021, 10. mars). Alta. I Store norske leksikon. https://snl.no/Alta

Caligor, E. & Petrini, M. J. (2021). Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. UpToDate. Hentet 18. april 2023 fra https://www.uptodate.com/contents/narcissistic-personality-disorder-epidemiology-pathogenesis-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

Merk at for oppslagsverket UpToDate skal hentet-dato inkluderes i referansen; dette fordi innholdet endres over tid.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Artikkel i trykt oppslagsverk med forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Artikkel i oppslagverk med forfatter fra internett APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Fylle ut felter i EndNote: Artikkel i oppslagsverket UpToDate

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...