RAW - motstand mot utvinning

Midlertidig utstilling

Utvinning av naturressurser kan ofte komme i konflikt med urfolks og miljøets interesser. Kan kunsten hjelpe oss å sette fokus på problemene? Her møter du kunst som motstandskamp mot grådig utnytting av naturen. Siste dag søndag 18.11!

Utvinning av naturressurser i stor skala for profittens skyld har store konsekvenser for både mennesker og miljø. Råmaterialer som olje, mineraler, tømmer og andre handelsvarer utvinnes ofte på måter som skader omgivelsene. Industriene som driver olje- og gassproduksjon, gruvedrift eller kommersielt jordbruk truer miljøet og hjemstedet til urbefolkninger og marginaliserte grupper mange steder i verden. De ser hvordan grådig utvinning har katastrofale konsekvenser for deres levevis, lokale selvstyre og miljøet de lever i. Ofte oppstår det konflikter mellom disse gruppene og de store, kommersielle firmaene som er ute etter ressursene i området.

 

Kunstnere, filmskapere, skjønnlitterære forfattere og diktere har uttrykt seg om hvordan grådig utvinning påvirker områder på kloden, og ofte visket ut skillet mellom kunstnerisk framstilling og aktivistisk engasjement. I stedet for å passivt ende som ofre, finner disse kunstnerne måter å dokumentere forandringene som skjer i deres område på. De utfordrer de mektige interessene som truer dem med sine invaderende utvinningsmetoder.

 

Her viser vi verk av seks slike kunstnere. De er alle invitert til å bidra til denne utstillinga, som kommer i stand i samband med symposiet «Resisting Extractivism in Border Zones - Art and Protest from the Arctic North to the Global South» ved UiT Norges arktiske universitet 15.-17. november 2018. Kunstnerne har mangfoldig bakgrunn, ulike erfaringer, og jobber med forskjellige media, men de er alle forent i sin bekymring over truede miljø og steder som går tapt.

 

Utstillingas tittel «RAW» () avspeiler både råmaterialene som hentes opp fra jorda og de materielle egenskapene i verkene utstillinga består av. Den inviterer betrakteren til å tenke gjennom sitt eget forhold til stedet der man bor, og de nettverkene som knytter sammen dette stedet til den globale flyten av folk, ressurser og informasjon. Verkene i utstillinga forteller historien om slike steder som er utsatt for utvinning av naturressurser, og avslører tema og kampsaker som er spesifikke for hvert sted og på samme tid globale. Gjennom utstillinga håper vi å åpne for dialoger om miljø, ressurser og rettigheter.

Plakaten til utstillinga RAW

Kunstnere som er med:

Hans Ragnar Mathisen

Aida Miron

Megan Green

Ingeborg Entrop

Lena Gudd og Antonin Pons Braley

Utstillinga kommer i stand i samband med en internasjonal konferansen i Tromsø i november 2018. Les mer om konferansen her: http://bit.ly/RAWconference

Sist endret: 14.11.2018 09.41