Hvem er du når verden brenner?

Kunne du satt deg selv og dine nærmeste i fare for å kjempe for landet ditt? Hvem kan du stole på når krigen rammer? Gjennom den unike utstillingen «Hvem er du når verden brenner?» drar Norges arktiske universitetsmuseum deg tett inn i historien til enkeltmennesker som tok vanskelige og nærmest umulige valg da verdenskrigen kom til Nord-Norge.

I denne utstillingen får elevene kjennskap til hvordan krigen utspilte seg i Nord-Norge, og i tillegg skape refleksjon rundt hvem elevene er, hva slags valg de tar, og hvordan disse valgene kan påvirke menneskene rundt dem. Målet er også at elevene skal finne frem sin indre nysgjerrigper og utnytte alle de sanselige opplevelsene som kunstnere fra mange disipliner har jobbet med. Museumspedagogen sørger for at oppgaver og veiledning best mulig er tilpasset din klasse.