Kaivandring i ishavsbyen

KAIVANDRING I ISHAVSBYEN
Gjennom kaivandringen vil elevene få møte ulike fortellinger fra Tromsø som ”Porten til Ishavet”, også sett fra barns synsvinkel—for eksempel gjennom aktiviteter som barn gjorde på kaia.

Hvordan var byen da ishavsskutene dro, eller når de kom tilbake fra Østisen og Vestisen? Hva var aktivitetene på kaia og i båtene?

Norges arktiske universitetsmuseum tar dere med på en vandring fra langs kaia fra nord til sør i byen eller omvendt (med forbehold om byggeaktivitet på kaiene).