Samisk kultur og historie

Omvisning og oppgaver i våre to utstillinger om samisk historie, tilpasset alder og klassetrinn.