Samisk kultur for barnehager

Vi leser samisk eventyr og snakker om klær og dyr i samisk tradisjon.