Hillesøyfolket - en arkeologisk og historisk -reise

Hillesøyfolket for 1200 år siden - Hvem var de og hvordan ble de funnet i 2017? Gjennom dramatisering og aktive oppgaver blir elevene dratt med på en arkeologisk og historisk -reise.

Gjennom et humoristisk skuespill vil elevene få oppleve å reise 1200 år tilbake i tid og på nært hold oppleve menneskene som levde på denne tiden. Elevene får innblikk i en arkeologisk utgravning og de får finne ut av hva som egentlig skjedde i Junes hage år 2017 og 2018. Hva er fiksjon og hva er fakta av det dere har sett? Og hvorfor sover June i telt ute i hagen? Mysteriet vil bli løst i en samtale etter forestillingen.

Elevene skal også jobbe med ulike aktiviteter i grupper. De får være med på en arkeologisk utgravning og spille brettspill fra vikingtiden. De får utforske det å gå inn i en rolle, prøve seg som skuespillere, når de selv lever seg inn i vikingtiden. Dette blir både underholdende og levende, når elevene må bruke hele seg selv i sosiale, kognitive og fysisk allsidige oppgaver.

  • Hva er en arkeolog og en paleo-osteolog?
  • Hva må man gjøre hvis man finner noe som stikker opp av jorden og er gammelt?
  • Hva er egentlig en «finn» og hvilken relasjon har finnene til vikingene?

Alt dette får man svar på når du som elev besøker utstillingen til den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge.

 

Undervisningstilbudene i regi av Norges arktiske universitetsmuseum er tverrfaglig og inneholder flere læreplanmål. Læreplanmål i undervisningsopplegget som kan være relevant i for- og etterarbeid for skolene er:

Undervisningsopplegget berører overordnede mål som språklig mangfold, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og muntlige ferdigheter.

 

Samfunnsfag (SAF01‑04)

I overordnede mål i samfunnsfag berører undervisningsopplegget i tillegg kjerneelementene undring og utforskning, samfunnskritisk tenkning og sammenhenger, demokratiforståelse og deltagelse, bærekraftig samfunn, identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema, og reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn
  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosetninger

 

Norsk (NOR01‑06)

I overordnede mål i norsk berører undervisningsopplegget i tillegg områdene «muntlig kommunikasjon».

Norsk (NOR01‑06) etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
  • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
  • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

 

Samisk som førstespråk (SFS1-04) etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • vurdere ulike kilders troverdighet og oppgi kilder i eget arbeid
  • reflektere over hvordan andre språk påvirker samiske språk