Hillesøyfolket - en arkeologisk og historisk -reise

Hillesøyfolket for 1200 år siden - Hvem var de og hvordan ble de oppdaget i 2017? Gjennom dramtisering og aktive oppgaver blir elevene dratt med på en arkeologisk og historisk -reise.

Gjennom små korte teaterscener får elevene bli med til Hillesøy, leve seg inn i hvordan de hadde det for 1200 år siden og se hendelser som utspant seg før, under og etter utgravingen til den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge. Hvem var disse menneskene som levde her for 1200 år siden? Hva forteller graven oss? Elevene blir her kjent med hvilke ulike fagfolk som knyttes til en utgraving. Gjennom samtale skal elevene komme frem til hvilke kunnskaper som er fakta, hvilke kunnskaper som er gjetning og hvilke feilkilder som finnes. Kanskje de plutselig selv sitter i en virkelig utgravning? Dette blir både underholdende, levende, og elevene blir både psykisk og fysisk involvert når vi beveger oss frem og tilbake i tid.

 

Undervisnigstilbudene i regi av universitetsmuseumet er tverrfaglig og inneholder ofte et mangfold av kompetansemål. De viktigste kompetansemålene i dette undervisningsopplegget er i:

 

Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 4. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag.
  • beskrive kultur- og naturlandskap i Norge og samtale om hvordan historiske og geografiske kilder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap

Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 7. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema, og reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn
  • utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosetninger

Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • vurdere på hvilken måte ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår
  • drøfte hvordan fremstillinger av fortida, hendinger og grupper har påvirket og påvirker holdningene og handlingene til folk