Vinter i fangsthytta

"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi. I dette undervisningsopplegget blir dere kjent med livet på fangsthyttene på svalbard.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. 

Kompetansemål innenfor følgende læreplaner blir brukt:

Overordnet del.

Opplegget på museet, samt før- og etterarbeid er godt forankret i overordnet del av læreplan, med spesielt fokus på 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

1.5Respekt for naturen og miljøbevissthet[1]

 Her er noen konkrete kompetansemål fra læreplanen som vi er innom både i opplegget på museet og i før-/etterarbeid i

Norsk etter 4. trinn

lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven[2]

 samfunnsfag etter 4. trinn

-«utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag

 

- utforske og gi eksempler på noen sider ved bærekraftig utvikling»[3]

Naturfag etter 4. trinn
utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas[4]

Musikk etter 4. trinn

utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur[5]

Mat og helse etter 4. trinn

utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid[6]

Kunst og håndverk etter 4. trinn

bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst

[1] https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob
[2] https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109?lang=nob
[3] https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv145?lang=nob
[4] Kompetansemål etter 4. trinn - Læreplan i naturfag (NAT01-04) (udir.no)
[5] https://www.udir.no/lk20/mus01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv194
[6] https://www.udir.no/lk20/mhe01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv153