Tidligere utgaver

I 1954 ble det første Ottar utgitt, og har gjennom årene endret seg i både form og uttrykk. Ottar er populært, og mange av utgavene er blitt utsolgt. Men nå er Ottar blitt digitalisert.

329/2020 SKRED OG SKREDUTSATTE VEIER
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Innledning
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Leiren Dotterud, Merethe og Saarinen, Jarkko: Vinterveier skaper bekymringer og problemer
Heimtun, Bente: "Vinteren må man bare tåle"
Heimtun, Bente: I gamle dager – før veien åpnet
Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia: Forberedt og fleksibel
Heimtun, Bente: Brøyte vei
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte veier gir tap for sjømatbedrifter
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Radarvarsling og snøskred 
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Fornemmelser for snø
Leiren, Merethe Dotterud og Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte vinterveier som gjenstridig problem
Dyrrdal, Anita Verpe og Isaksen, Ketil: Klimaendringer og veistenginger i Troms
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Vinterveier for tungtrafikk
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet
330/2020 SVALBARDTRAKTATEN 100 ÅR
Hauan, Marit Anne: Etter hundre år huskes alt
Ulfstein, Geir: Svalbardtraktaten – fortid og framtid
Olsen, Ann-Kristin: Å styre under traktaten. Glimt fra et åremål, 1995–1998
Komarov, Alexey A.: Svalbardspørsmålet og forholdet mellom Sovjetunionen og Norge
Kristensen, Monica: Det nye landet
Bones, Stian: Svalbardtraktaten og stormaktspolitikk
Henriksen, Tore: Svalbard og havet
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet
331/2020 SAMISKE RETTSFORHOLD
Bjørklund, Ivar: Innledning
Bull, Kirsti Strøm: Vern av samisk ressursgrunnlag – noen trekk ved rettsutviklingen
Sara, Mikkel Nils M.: Landskap, kunnskap og reindrift i Fiettar
Ravna, Øyvind: Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, har den noen gang vært statens?
Skoghøy, Jens Edvin A.: Avgjørelser av Høyesterett om samiske retsspørsmål
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

332/2020 BARNELEK MED SKJELL – BONDEGÅRDSLEKEN
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Bondegård – en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell
Sortland, Andy B.: Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell
Sortland, Andy B.: Lokale varisjoner i leken
Andreas, Altenburger: Muslinger
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige muslinger
Andreas, Altenburger: Snegler
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige snegler
Sortland, Andy B.: Etymologi – kokkelur, bubbelur og bauhuinn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

333/2020 REISER I TID OG ROM
Skandfer, Marianne og Topstad, Lasse: Innledning
Elvebakk, Arve: Ei taksonomisk reise frå Gondwanaland til Bønnetuva/Romssavákkivárri
Friis, Pål: Lars Jakobsen Hætta og Jens Andreas Friis: 30 års samarbeid for samisk skriftspråk
Topstad, Lasse: Verdens tøffeste skapninger og deres reise til verdensrommet
Sommerseth, Ingrid: Bjørnejakt og samisk gravtradisjon
Högström, Annette E.S.: Dyp Tid
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
334/2021 GRAV I BÅT OG BÅT I GRAV
Storli, Inger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Båtgravene fra Hillesøy
Eldjarn, Gunnar: Båtene fra Ness i Hamarøy og Hillesøy i Tromsø
Fonneland, Trude: Førestellingar om liv og død på Hillsàt (Hillesøy) kring år 800
Lund, Thomas: Sammenføyingsteknikk i nordnorsk jernalderbåter
Storli, Inger: Begravelser i båt
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

335–336/2021 HELSEARBEID: EN BRO MELLOM TROMSØ OG ARKHANGELSK
Lie, Mons: Innledning
Forsdahl, Anders: Døren åpnes – den første kontakten – broene bygges
Lie, Mons: Utvikling av russisk helsetjeneste
Schrøder, Knut E.: Samarbeid med Arkangelsk
Johnsen, Magne: Medisinsk utstyr fra norske sykehus til Nordvest-Russland
Emmanuilov, Sergei Dmitrievitsj: Samarbeid innom helsetjenste mellom Arkhangelsk og Tromsø
Kirov, Mikhail: Tromsø-Arkhangelsk-samarbeid i intensivmedisin, hjertekirurgi og utdanning
Nymoen, Knut og Holen, Øyunn: Norske studenter på legerunde i Arkhangelsk
Lie, Mons: Lungesykdommer og sjefskirurg professor Boris Federov i Arkhangelsk
Sørensen, Trine: Sykepleiesamarbeid med Arkhangelsk
Bye, Svetlana Manankova: Etableringen av telemedisin i Arkhangelsk
Lund, Irene: Fra stillbilder til levende møter: Fjernundervisning i diagnotiske metoder
Lie, Mons: Bistand til utviklingen av hjertekirurgi i Arkhangelsk
Nilssen, Odd R.: Etablering av den første masterutdanningen i folkehelsevitenskap i Russland
Hasvold, Toralf: Allmennmedisinsk samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland
Nilsen, Geir: Fra MS-rehabilitering til infarktbehandling
Forsdahl, Finn: Til Arkhangelsk for å lage barn
Sørlie, Tore og Rezvy, Grigory: Psykiatrisamarbeid mellom Arkhangelsk og Nord- Norge 1996–2020
Bjærtnes, Lars: Samabeid og vennskap i intensivmedisinsk forskning
Lund, Eiliv: På jakt etter plutonium fra de russiske atombombeprøvene ved Novaya Zemlaye
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

337/2021 BEVARING OG NYSKAPING: FRA REVITALISERING AV OLDTIDSFUNN TIL GENMODIFISERING VED HJELP AV BIOREALTOR
Skandfer, Marianne og Topstad, Lasse: Innledning
Thomsen, Elsebeth: Å se det store i det lille: En tollkasseres død
Gulce Ataman, Tulug: Bioreaktorer og genmodifisering
Hedlund Stylegar, Frans-Arne: Laksefjord-funnet – gåtefullt, omstridt og enestående
Scarlett Zetter, Scarkett: Gresslandskap og klimaendringer – kan evolusjon redde dem?
Dahlen, Håkon: Taksidermistfaget – fra mosestapping til mannekeng og litt til
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

338/2021 OM Å SE MED ØRENE, SAMISK MATEMATIKK, ANDERS PAULSENS TROMME OG ELDGAMLE TEKSTILER
Storli, Inger: Innledning
Frafjord, Karl: Å se med ørene
Fyhn, Anne Birgitte og Nystad, Kristine: Samisk matematikk
Hagen, Rune Blix: Tilbakeføring av Anders Paulsens sterke runebomme
Storli, Inger: Godbiter fra arkeologisk magasin: tre spesielle tekstiler fra jernalderen
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

339/2022 150 ÅR MED INNSAMLING, FORSKNING OG FORMIDLING I OG OM NORD
Storli, Inger: Innledning
Frafjord, Karl: Enorme bein, rare øreknokler og "hvaldyr"
Sommerseth, Ingrid: Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
Brenna, Brita og Hauan, Marit Anne: Museologi, universitetsmuseer og aktivisme for ettertiden
Elvebakk, Arve og Bergersen, Robert: "Made in Tromsø" - over 50 slekter og 400 artar beskrevne gjennom 150 år ved Norges arktiske universitetsmuseum
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

340/2022 FORFATTERE OG FORFATTERSKAP
Storli, Inger: Innledning
Wærp, Henning Howlid: "En deilig blå korsedderkopp." - Hamsun og insektlivet
Gatland, Jan Olav: "Lars Berg - forfatteren som ingen kunne målbinde"
Olsen, Marianne A.: Fra maleren Sara Fabricius til forfatteren Cora Sandel
Fulsås, Narve: Henrik Ibsen - ei litterær superstjerne
Wærp, Lisbeth P.: Livet, døden, kjærligheten og ensomheten - Tarjei Vesaas´ forfatterskap
Wintervold, Morten: TRAFOSKAP OG LØVETANN - notater fra en skriveprosess

341/2022 KLIMAENDRINGER PÅVIRKER NATUR OG SAMFUNN
Ims, Rolf A., Jepsen, Jane Uhd, Pedersen, Åshild Ønvik, Tveito, Ole Einar og Soininen, Eeva: Klima-økologiske Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)
Vinstad, Ole Petter Laksforsmo og Jepsen, Jane Uhd: Forskning på målerutbrudd og skogdød
Jørgensen, Marit, Davids, Corine, Murguzur, Francisco Javier Ancin, Höglind, Mats og Persson, Thomas: Nye verktøy for å håndtere vinterskader i eng
Tombre, Ingunn T., Bjerke, Jarle W., Holmgaard, Sanne Bech og Eythórsson, Einar: Gjess i landskap med mennesker i et varmere klima
Borch, Trude, Johnsen, Kathrine I., Eira, Inger Marie Gaup, Uhre, Kjerstin og Lutz, Julia: Det ene året er ikke det andre årets bror
Bjerke, Jarle W., Magnussen, Kristin, Erlandsson, Rasmus, Finne, Eirik Aasmo og Tømmervik, Hans: Lav – mer en bare fôr for rein

342/2022 METANLEKKASJER I ARKTIS – hvordan påvirker de klima og miljø?
Andreassen, Karin: Innledning
Bünz, Stefan, Plaza-Faverola, Andreia, Vadakkepuliyambatta, Sunil og Waage, Malin: Hvor kommer metanlekkasjene fra?
Winsborrow, Monica, Andreassen, Karin, Patton, Henry og Serov, Pavel: Istidenes betydning
Sen, Arunima, Carrier, Vincent og Svenning, Mette M.: Økosystem som filter for metanlekkasjer
Ferré, Benedicte, Dølven, Knut Ola og Sert, Muhammed Fatih: Overvåking av metan i vannet
Knies, Jochen, Lepland, Aivo, Chand, Shyam og Løvø, Gudmund: Da Barentshavet lekket som en sil
Altuna, Naima El bani, Anglada-Ortiz, Griselda, Melaniuk, Kasia, Ofstad, Siri, M. Ezat, Mohamed, Sztybor, Kamila, Lockwood-Ireland, Christine og Rasmussen, Tine L.: Små, men fulle av gode historier: hva kan kalkskjellene til små havdyr fortelle oss om moderne 
klimaendringer og metanlekkasjer?

Esteves, Mariana og Andreassen, Karin: Formidling av forskning i CAGE 
Sarti, Fabio og Andreassen, Karin: CAGE Database, fra intern ressurs til offentlig arv

343 BIRTE OG BENJAMIN – EN DRAPSSAK FRA 1700-TALLET
Uhilin-Hansen, Lars: Innledning
Uhilin-Hansen, Lars: Skjelettfunn på Sandholmen
Strand, Marte Solum: Nord-Norge på 1700-tallet – på vei til å bli mer moderne rettssystem
Strand, Marte Solum: "Jeg fortjener Kongen og Guds vrede" – Birte Olsdatter, 1740
Karlsen, Tanja Benedicte: En makroskopisk analyse av skjelettene fra Samdholmen
Stenersen, Marguerethe, Bergseth, Erik Francisco og Kling, Daniel: Genetisk identifisering av menneskelige levninger

344/2023 NYE BLIKK PÅ ANDRE VERDENSKRIG I NORD
Fagertun, Fredrik: Innledning
Dalmo, Kurt Henrik: Kampene ved Narvik i 1940
Fagertun, Fredrik: Finnmark som krigssone gjennom andre verdenskrig
Nyyssönen, Jukka: Samisk-tyske møter under krigsårene 1940-1945
Soleim, Marianne Neerland: Utenlandske krigsfanger og fanger i Nord-Norge 1941-1945
Tjelmeland, Halllvard: Andre verdenskrig i nord: Ei økonomisk og sosial omformingstid
Bones, Stian: Frigjøring og frihet

345/2023 MILJØKONSEKVENSER AV NÆRINGSVIRKSOMHET I NORD
Klemetsen, Marit og Frainer, André: Innledning
Fauchald, Per: Kystbarometeret måler bærekraft langs kysten av Nord-Norge
Lennert, Ann Eileen, Hausner, Vera Helene og Heijbel, Anton: Naturbasert turisme som en drivkraft for beskyttelse, gjenoppbygging og bærekraftig utvikling av kystøkosystemet
Brattland, Camilla, Holmgaard, Sanne Bech og Sundsvold, Bente: Kartlegging av høsting og utmarksbruk i Finnmark til bruk i planlegging og forvaltning
Evenset, Anita, Trannum, Hilde C., Pedersen, Kristine B., Renaud, Paul E. og Christensen, Guttorm N.: Hvordan påvirkes bunnfauna i en nordnorsk fjord av avgangsmasser fra en kobbergruve?
Primicerio, Raul: Barentshavet under oppvarming – sårbarhet og risiko for økosystemer
Tarroux, Arnaud, Blanchet, Marie-Anne, Debernard, Jens Boldingh, Descamps, Sébastien, Fauchald, Per og Strøm, Hallvard: Menneskelige aktiviteter og pelagiske sjøfugler i avsidesliggende marine farvann: ute av syne, ute av sinn

309/2016: MED ET ØYE PÅ NATURENS TILSTAND
Kjærandsen, Jostein og Hanssen, Sveinn Are: Innledning
Storvold, Rune, Solbø, Stian, Thuestad, Alma, Karlsen, Stein Rune, Johansen, Bernt, Myrvoll, Elin, Barlindhaug, Stine og Tømmervik, Hans: Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
Hanssen, Sveinn Are og Moe, Børge: Migrasjon hos sjøfugl, en logger-revolusjon
Reiertsen, Tone Kristin og Erikstad, Kjell Einar: Synlig evolusjon hos sjøfugl
Johnsen, Trond og Bustnes, Jan Ove: Havørn i Nord-Norge
Tveraa, Torkild, Stien, Audun og Langeland, Knut: Reindrift og rovvilt
Bokhorst, Stef, Berg, Matty P. og Bjerke, Jarle W.: Spretthaler i jordsmonnet - en viktig del av vårt skjulte artsmangfold
Ellingsen, Kari E., Tveraa, Torkild og Yoccoz, Nigel G.: Overfiske og klimaeffekter i marine økosystemer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
310/2016: DEN EVIGE UTOPI? GRUVEDRIFT PÅ SVALBARD
Hauan, Marit Anne og Hultgren, Tora: Innledning
Pedersen, Torbjørn: Gruevdrift og sikkerhetspolitikk
Brugmans, Peter Johannes: Store Norske - 100 år på Svalbard
Portsel, Aleksandr: Russisk kull på Spitsbergen
Jørgensen, Jørgen Holten: Den evige utopi? Gruvedrift og nasjonale interesser
Kruse, Frigga: Selskapsgründernes rolle i britisk gruvedrifts vekst og fall på Spitsberegn
Avango, Dag: Att konstruera naturresurser: Industrielle framtidsvisioner om Svalbard 1870-1930
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
311/2016: FRA PÆLEMARK TIL PARTISANER - GLIMT FRA NORDNORSK NATUR SAMFUNNSLIV
Bjørklund, Ivar og Kjærandsen, Jostein: Innledning
Bjørklund, Ivar: Partisanhytta i Syltevik
Tandberg, Anne Helene og Vader, Wim: Amfipoder, Arktis og Tromsø Museum
Niemi, Anja Roth, Gjerde, Jan Magne, KJellmann, Erik og Oppvang, Janne: Helleristninger i Varanger – nye sider av livet i steinalderen
Altermark, Bjørn: Pælemark – Et lite dyr med stor appetitt
Grønbeck, Dagrunn: Kystkvinnen – et liv i gjenvinningens kunst
Nilsen, Frank: Lakselus – frå kvalitetsindikator til problembarn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
312/2016: OPPDRETT TIL BESVÆR? Om fjordfiske og lakseoppdrett
Bjørklund; Ivar: Innledning
Grytås, Gunnar: Oppdrettsfjordane - eit skatteparadis
Andersen, Svanhild: Fjordfiske, kunnskaper og lakseoppdrett
Brattland, Camilla og Eythòrsson, Einar: Fiskesløyfa: Spildrafiskernes driftsformer og oppdrettsaktiviteten
Bull, Kirsti Strøm: Fjordfiske og oppdrettsnæring - en arealkonflikt i saltvann
Nylund, Are: Fiskehelse - frisk som en fisk?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
313/2016: HVEM EIER HVA I FINNMARK?
Ravna, Øyvind: Innledning
Pedersen, Steinar: Finnmark - tidligere statlig eierskap på sviktende premisser
Ravna, Øyvind: Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark
Pedersen, Jussi Erik: Rettskartleggingen i Finnmark - siste etappe i "De lange tidsaksers juss"
Eythòrsson, Einar og Thuestad, Alma Elizabeth: NIKUs sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen
Selfors, Aila Biret: En sammenligning av rettsakene om Nesseby og Svartskogen
Ravna, Øyvind: Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelser i ILO 169
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
314/2017 NORGE OG RUSSLAND: ET SÆREGET NABOSKAP
Myklebost, Kari Aga og Nielsen, Jens Petter: Innledning
Nielsen, Jens Petter: Den norsk-russiske grensen av 1826: Norges yngste og Russlands eldste nåværende statsgrense
Karelin, Vladimir A.: Russiske revolusjonære om Norge og nordmenn i begynnelsen av det 20. århundret
Davydov, Ruslan A. og Orekhova, Jekaterina A.: Norske kolonister på Murmankysten 1860–1940
Sørbye, Yngvild: Toner over landegrensene. Om Grieg på russisk og litt til
Myklebost, Kari Aga: Drømmen om det frisinnede Russland
Tevlina, Victoria V.: Et russisk perspektiv på det norske trelasteventyret i Russland
Komarov, Alexey A. og Egge, Åsmund: "Jeg har avsluttet mine nedtegnelser...": Alexsandra Mikhajlovna Kollontaj og hennes erindringer
Kasijan, Anastasia S. og Bones, Stian: Kulturforbindelser i mellomkrigstida
Sjrader, Tatjana A.: Vennskapets hus på Fontanka. Minner om Sambandet Sovjetunionen-Norge
Rowe, Lars: Mot en ny normalitet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
315/2017 OLJER - SMÅ DRÅPER MED STOR BETYDNING
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Solbakk, Terje og Thomsen, Elsebeth: Nord-norske oljeeventyr
Nilsen, Gøril: Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle hvalfangsten
Østerud, Bjarne og Elvevoll, Edel O.: I nord og sør, på hav og land, fra sel og oliven
Alm, Torbjørn: Eteriske oljer
Clausen, Helge: Hellige oljer og salving i 3000 år 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
316/2017 KAMPEN OM TANALAKSEN
Svenning, Martin-A.: Innledning
Svenning, Martin-A.: Tanalaksen fra krybbe til død
Solbakk, Aage: Laksefiskemetoder i Tanavassdraget
Falkegård, Morten og Svenning, Martin-A.: Hvorfor sliter laksen i Tana?
Pedersen, Steinar: Tradisjonell bekjemping av predatorer – en brukbar forvaltningsstrategi?
Falkegård, Morten, Juha-Pekka Vähä og Svenning, Martin-A.: Genetikk – et nytt redskap i lakseforvaltningen
Ween, Gro B.: Om lokalkunnskapens kår i forvaltningen av tanalaksen
Falkegård, Morten: Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
Fauchald, Per, Niemelä, Eero og Svenning, Martin-A.:Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

317/2017 DEN LANGSTRAKTE REFORMASJONEN
Bergesen, Rognald Heiseldal, Kristiansen, Roald og Storm, Dikka: Innledning
Berg, Sigrun Høgetveit: Dei nordnorske kannikgjelda
Rasmussen, Siv: Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid
Hagen, Rune Blix: 1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelsen i Finnmark
Davenport, Randi Lise: Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie
Bergesen, Rognald Heiseldal: Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner
Kristiansen, Roald: De lærde prestene i nord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

318/2017 OM FUGLER, HVAL OG OPPRØRSKE KVINNER I KAUTOKEINO
Bjørklund, Ivar: Innledning
Jensen, Braastad Eivind: Tromsøseminaristene: Dype spor i nordnorsk kultur- og samfunnsliv
Barrett, Rob: Havsuler flyr mot strømmen
Kalberg, Torbjørn: Trugsmålet mot allmenningane
Bær, Pedersen Anders: Látte-reaissu muitalus
Bær, Pedersen Anders:Fortellingen om en reise til Kvænland
Frafjord, Karl: Kvalfangsteventyret i Finnmark
Zorgdrager, Nellejet: De oprørske flyttsamekvinnene i 1852
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

319/2018 50 ÅR MED UNIVERSITETET I TROMSØ HVORDAN GIKK DET?
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eikeland, Sveinung og Husebekk, Anne: Gjennom Nord-Noreg til Arktis
Fulsås, Narve: Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg
Arbo, Peter: Universitetet som nyskapingsfabrikk
Rasmussen, Knut: UiT – riktig medisin for helsa i nord?
Olsen, Bjørn Eirik: Kunst og kultur – et nytt vekstområde
Bjørklund, Ivar: Et universitet i Sápmi
Holm, Petter: Håp i havet – fiskerihøgskolens liv og levnet
Kramvig, Britt: Relevansen av det nære
Kristoffersen, Berit og Wassmann, Paul: Barentshavet mellom kunnskap og politikk
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

320/2018 NÅR GRØNT BLIR SVART - SVARTELISTEDE PLANTER
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Hva er en svarteliste?
Sortland, Andy B.: Når og hvordan kom de fremmede plantene inn i vår flora?
Alm, Torbjørn: Fri import av planter – galskap satt i system
Alm, Torbjørn: Innførte bartrær – pestplanter som forsterker klimaendringene
Skoglund, Trond: Pøbelgran på ville veier
Alm, Torbjørn, Sortland, Andy B. og Skoglund, Trond: Noen sider fra "pestplante-katalogen"
Sortland, Andy B.: Eksempel på en "dørstokkart" – sosnowskybjørnekjeks
Eide, Bo: Erfaringer fra Tromsø kommune med bekjempelse av tromsøpalme
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

321/2018 SJAMANISME – RELIGIØSE PRAKSISAR I SAMTIDA
Fonneland, Trude: Innleiing
Kraft, Siv Ellen: Sjamanisme som samisk kulturarv
Selberg, Torunn: Sjamanisme – en spirituell kulturarv?
Fonneland, Trude: Isogaisa – sjamanisme i festivaldrakt
Myrhaug, Eirik: Sjamanisme – veien til moderne sjamanisme
Annunen, Linda: Schamanistisk och västafrikansk trummande i finlänska städer
Fonneland, Trude: Sjamanistisk Forbund. Sjamanisme som offentleg religion i Noreg
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

322/2018 JEKTA OG NORDLANDSBÅTEN
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eldjarn, Gunnar: Jekta
Eldjarn, Gunnar: Litt om nordlandsbåtens dialekter og varianter
Eldjarn, Gunnar: Eilert Sundt og nordlandsbåtforlisene
Godal, Jon Bojer: Å ta i med kraft og glede
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

323/2018 STEINBRUDD OG EROTIKK, LÆSTADIANISME OG BOTANIKK
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta
Alm, Torbjørn: Julebotanikk
Graff, Ola: "Kle av serken og dans spille naken". Om kjønn i tradisjonsmusikken
Steinlien, Øystein og Karlstad, Mari: Læstadianisme, nøysomhet og industrialisering
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
324/2019 NYTTEPLANTER – og ikke fullt så nyttige planter
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Godluktgress – háissasuoidni – hajuhheinâ
Alm, Torbjørn: Moldfôr
Alm, Torbjørn: Neverluren
Alm, Torbjørn: Folkelig plantegeografi – eller antatt eksotiske opphav for vanlige, ville planter
Alm, Torbjørn: Rosenrot – en moteplantes vekst og fall
Alm, Torbjørn: Nyserot
Alm, Torbjørn: Pors og finnmarkspors
Hegstad, Sveinulf: Fotografie

325/2019 HVA GIR VERDI?
Skandfer, Marianne: Innledning
Jernsletten, Jounn: "Det vakre" som verneverdi – estetikkens makt
Olsen, Bror: V for vill. Om verdi og naturforstålse
Storli, Inger: Vikingenes sølv
Pétursdóttir, Þóra og Olsen, Bjørnar: Tingenes verdi museets arv
Skandfer, Marianne: Fantes det "gamledager" i steinalderen?

326/2019 MYSTIKK OG LIDELSE I NATUR OG KULTUR
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Elvebakk, Arve: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage – ein særprega 25-åring
Graff, Ola: "Vi have sorg i våres gammehus" Sanger fra krigens dager – en illegal tradisjon
Henriksen, Jørn Erik: Mangeromstuftene. Et gåtefullt kulturminne fra mellomalderen i nord
KJærandsen, Jostein: Zombie-fluer – fasinerende skrekk fra virkeligheten
Nilssen, Arne C.: Forskning på reinbreims

327/2019 NORD-NORGE – SAMLET ELLER SPLITTET?
Zachariassen, Kjetil og Niemi, Einar: Innledning
Niemi, Einar: Nord-Norge – en oppfinnelse?
Remen, Søgni Gjerløw: Tidsskriftet Håløygminne (1920–2019): Eit uttrykk for nordnorsk regionalisme gjennom 100 år 
Zachariassen, Kjetil: Krise og opprør i Finnmark: 
Falch, Torvald: Sametinget i Nord-Norge 
Fjellheim, Skjalg: Det er håpløst, og vi gir oss ikke 

328/2019 NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ "SAMEFOLKETS DRENG"
Graff, Ola: Innledning
Gaski, Harald og Graff, Ola: Nils-Aslak Valkeapää – en kort biografi
Magga, Ole Henrik: Nils-Aslak Valkeapää – som politiker
Graff, Ola: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapää betydning for den samiske musikken
Paakkunaien, Seppo "Baron": Nils-Aslak Valkeapää – en samarbeidspartner og venn
Gaski, Harald: Resitasjon og musikk utdyper teksttolkningen. Litt om boka, CDen og teaterstykket Beaivi/àhcàzan
Nils-Aslak Valkeapää: Ruoktu Váimmus/Vindenes veier: Oversatt av Laila Stien
Isaksen, Kjellaug: Kunsten og livet. Kraften i Nils-Aslak Valkeapääs kunst
Gaski, Harald: Arven etter Àillohas: Làssàgàmmi som kultursentrum

294/2013 UVÆR, ULYKKER OG UNDERGANG
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Dyrendal, Asbjørn: Verdens ende. 2012, mayakalendere og apokalypsens kultur
Furseth, Astor: Skredulykker i nord
Bratrein, Dahl Håvard: "Ti søen den tager så mangen" - om storm og uvær på kysten
Danielsen, Dag Inge: Fremtidens naturkatastrofer overvåkes og varsles
Bondevik, Stein: Framleis grøne etter 8150 år i ei tsunami-avleiring i Lyngen
Eng, Vidar: Nord-Norges verste uvær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
295/2013 TROMSØ-OMRÅDET. SAMISK-NORSK MØTEPLASS
Brantenberg, Terje og Storm, Dikka: Innledning
Gjerde, Jan Magne: Frå dei fyrste pionerar til møtestad – Tønsnes i steinalderen
Sommerseth, Ingrid: Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein
Munch, Gerd Stamsø: Tre kvinner fra vikingtidens stor-Tromsø
Hansen, Lars Ivar: Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller
Pedersen, Aud-Kirsti: Gálláferd - Kaldfjorden, eit tidlegare tospråkleg samisk-norsk samfunn
Sveen, Stine Benedicte: Muntlig tradisjon og samiske stedsnavn på Stuoranjárga/Tromsø fastland
Pedersen, Paul og Nyseth, Torill: Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

296/2013 INSEKTER OG ANDRE SMÅKRYP
Alm, Torbjørn: Innledning
Kvamme, Torstein: Maur i nord - rikere fauna enn du tror
Nilssen, Arne C. og Lundmo, Stig: Gresshopper i Nord-Norge
Mook, Reinhard: Mikroklima og insekter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Funn av skolopendere og tusenbein i Nord-Norge
Nilssen, Arne C.: Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

297/2013 DOPAMIN - MOLEKYLET FOR LYST, LAST OG LIDELSE
Torgunn, Wærås: Innledning
Ravna, Westrheim Aina: Dopamin - vår naturlige rus
Ravna, Westrheim Aina: Rette i fletta
Ravna, Westrheim Aina og Sylte, Ingebrigt: Drug design på data´n
Sylte, Ingebrigt og Georg, Sager: En pionerforsker
Bekkelund, Svein Ivar: Parkinsons sykdom og psykiatri
Kvernmo, Siv: Spis sild og bli snill
Pettersen, Gunn: Spiseforstyrrelser
Hetland, Audun: Syk i hodet?
Karlsen, Pål Johan: Har du viljestyrke?
Flaten, Magne Arve: Placeboeffekten
Træen, Bente: Dopamin i lys av natur og kultur
Træen, Bente: Jakten på en å elske
Isaksen, Bjarne: Rus i kunsten - kunst i rusen
Wærås, Torgunn: Rusens mange ansiker
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

298/2013 FRA EN SVINDLER SOM STORTINGSMANN TIL 
HARMLØSE VEPS

Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Barrett, Rob: Havet som søppelplass
Helskog, Knut: Ski og truger i fennoskandisk bergkunst
Barstad, Trond Elling, Lønnve, Ole J. og Gammelmo, Øivind: På jakt etter nye insekter i fjellskogen
Jensen, Eivind Bråstad: Ole Martin Gausdal - Tromsøseminaristen som ble Nordlys-redaktør og høyt profilert stortingsmann
Thomsen, Elsebeth: Den eneste i verden - en unik fossil fisk fra Spitsbergen
Eldjarn, Gunnar: "Draken Harald Hårfagre" Verdens største vikingskip
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet


299/2014 1814-2014: GRUNNLOVA 200 ÅR
Fulsås, Narve: Innleiing
Fulsås, Narve: 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør
Engelsen, Bente: På tide å skrive historien om?
Niemi, Einar: Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patrioisme eller lokalisme?
Elstad, Hallgeir: Dei nordnorske fullmaktene - innsyn i stemninga frå merkeåret 1814
Michalsen, Dag: Grunnlovens yttergrenser: Unntakstilstand og forfatning
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

300/2014 RETT OG RETTSHISTORIE(R) FRA NORD-NORGE OG HAVET UTENFOR
Ravna, Øyvind og Henriksen, Tore: Innledning
Hansen, Jonas: Grunnloven og stemmerett i nord
Falkanger, Aage Thor: Lagmannen og lagtinget i Hålogaland
Ravna, Øyvind: Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydingen for bygdefolkets adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge
Eriksen, Gunnar: Den halte reinen
Ravna, Øyvind: Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført frem?
Frostad, Magne: Ramsalte ran og drap
Steinbakk, Annikken: Det var en gang en konge, som hadde et hav...
Dahl, Irene: Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

301/2014 FRA FUGL TIL REIN
Barrett, Rob og Ragazzi, Rossella: Innledning
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Steinsprettens forekomst i Nord-Norge
Bjørklund, Ivar: Anders Larsen - en samisk veiviser
Frafjord, Karl: Kan vi måle evolusjon?
Riseth, Jan Åge: To skritt fram og ett tilbake? Samisk reindrift og kampen for anerkjennelse
Thomsen, Elsebeth, Hurum, Jørn H. og Lauritzen, Stein-Erik: Hva gjorde en ca. 340 000 år gammel bjørn på Kvaløya i Troms?
Vader, Wim: Endringer i nordnorsk fuglefauma 1

Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

302/2014 VARANGERHALVØYA - ET LITE STYKKE ARKTIS
Jensvoll, Ingrid: Innledning
Corner, Geoffrey D.: Geologi og landsklap: en reise i tid
Schanche, Audhild og Schanche, Kjersti: Jakt og fangst i eldre tid
Ravna, Øyvind: Reindriften i Varanger - rettshistorie
Hanssen-Bauer, Inger og Tveito, Ole Einar: Klima og klimaendringer
Jepsen, Jane Uhd og Tømmervik, Hans: Mellom skog og tundra: Skoggrensen
Ravolainen, Virve, Soininen, Eeva og Bråthen, Kari Anne: Den grønne tundraen
Karlsen, Stein Rune: En artsrik flora
Strann, Karl-Birger og Ims, Rolf, A.: Det særegne dyrelivet
Killengreen, Siw T.: Fjellreven på den arktiske tundraen
Niemi, Einar: Grenseland: Streiftokt i Varangers kulturhistorie
Broderstad, Else Grete og Hausner, Vera: Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen
Ims, Rolf A., Henden, John-André og Jensvoll, Ingrid: Varangerhalvøya i klimaendringenes tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

303/2014 SPRÅK OG SPRÅKMANGFALD I NORD-NOREG - innblikk i det som er og var
Pedersen, Aud-Kirsti: Innleiing
Bull, Tove: Nordnorsk språk i historisk perspektiv
Pedersen, Aud-Kirsti: Inndeling av nordnorske dialektar - karakteristiske kjenneteikn
Hiss, Florian: Språkholdninger, emosjoner og identiteter - Hva betyr språklige forskjeller for oss?
Junttila, Jorid Hjulstad og Sundelin, Marit: Fleirspråklegheit i barnehagar i Tromsø
Lindgren, Anna-Riitta: Litt før den etniske renessansen - feltarbeid blant kvener på slutten av 1960-tallet
Sollid, Hilde: Kvensk påvirkning på norsk i Nord-Troms
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

 304/2015 HAVFORSKING I NORD
Sætra, Gunnar: Innleiing
Sunnanå, Knut: Barentshavet - et globalt spiskammer
Sætra, Gunnar og Fossheim, Maria: Fisk på flyttefot
Sundet, Jan H. og Nøttestad, Leif: Nye arter i nordområdene - makrell møter snøkrabbe
Buhl-Mortensen, Lene og Holte, Børge: Bunndyr varsler om miljøforandringer
Bjørn, Pål Arne og Skardhamar, Jofrid: "Til laks åt alle..."
Johansen, Robert A. og Gabrielsen, Kjersti Lie: Havet som medisinskap og energireserve
Hoel, Alf Håkon: Havforskning i nye farvann
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
305/2015 VIKINGTID - DA OG NÅ!
Hauan, Marit Anne: Innledning
Storli, Inger: Høvdinger i et skiftende politisk landskap
Bratrein, Håvard Dahl: Sagalitteraturen - ei viktig kilde til vikingenes liv
Stylegar, Frans-Arne: Hus og gård i Ottars hjemtrakter
Arntzen, Johan E.: Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy
Jørgensen, Roger: Vikingenes sverd - bare et drapsvåpen?
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Løkka, Nanna: Dagens vikingtid
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Mytenes vikinger
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

306/2015 DET EKSOTISKE NORD
Barrett, Rob og Ragazzi, Rosella: Innledning
Elvebakk, Arve: Calandrinia - eksotiske forskningsobjekt i Botanisk hage
Brekke, Mary: Å spre kunnskapens lys over bygd og by. Trondenes seminarium 1826-1848
Nilssen, Arne C. og Åsbakk, Kjetil: Reinbremslarver som parasitter hos mennesker
Hassan, Ammar Ali, Sandanger, Torkjel M. og Brustad, Magritt: Reinkjøtt - en næringsrik og trygg delikatesse fra nord
Baglo, Cathrine: Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass
Barrett, Rob: "Pingvinen skal bli norsk fugl"
Mook, Reinhard: Risikovær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
307/2015 NORD-NORGE ETTER OLJEN: FORNYET ELLER FORLATT?
Dale, Brigt: Innledning
Bay-Larsen, Ingrid og Haugan, Peter M.: Et kunnskapsbasert nordområdepolitikk
Dale, Brigt og Kristoffersen, Berit: Petroleumseventyret på (is)kanten? Nord-Norge, oljen og de øvrige ressursene
Mariussen, Åge: En grønn industriframtid i nord?
Gjertsen, Arild og Magnussen, Tone: Gruver, landskap og verdier
Sønvinsen, Signe Annie: Kystsysselsetting når oljen forsvinner
Busch, Kjersti Eline T.: Nye arter - nye muligheter
Førde, Anniken, Kramvig, Britt og Kristoffersen, Berit: Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

308/2015: ISBJØRN KONGEN AV ARKTIS
Aars, Jon og Vongraven, Dag: Innledning
Aars, Jon: Isbjørnens biologi på Svalbard
Gjertz, Ian, Andersen, Magnus og Wiig, Øystein: Norsk isbjørnfangst
Gjertz, Ian: Isbjørn og folk på Svalbard
Vongraven, Dag og Movik, Eigil: Forvaltning av isbjørn på Svalbard
Vongraven, Dag: Internasjonalt samarbeid under isbjørnavtalen
Aars, Jon og Wiig, Øystein: Isbjørnen og et klima i endring
Routti, Heli: Miljøgifter i isbjørn
Merkel, Benjamin og Lone, Karen: Innsikt fra telemetri før og nå
Wiig, Øystein, Aars, Jon, Bachmann, Lutz og Ingólfsson, Òlafur: Verdens eldste isbjørnfossil og hva det har lært oss
Wærp, Henning Howlid: Isbjørn i norsk litteratur
Jølle, Harald Dag: Nansens første isbjørnjakt
Olaussen, Hege: Fra truende til truet - isbjørn i bilder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE

279/2010 POPULÆRVITENSKAPELIGE GLIMT 1
Nilssen, Arne C. og Graff, Ola: Innledning
Barstad, Trond Elling: Ikke all veps stikker
Strann, Karl-Birger: En smak av Sibir. Blant mygg og vadefugler i Indre Finnmark
Henriksen, Siv, Skandfer, Marianne og Valen, Christian Roll: Unike steinalderhus ved Tromsø
Borgos, Johan I.: Hvorfor Petter Dass frøs på beina
Graff, Ola: Brurmarsj fra Lødingen og andre godbiter
Storm, Dikka: Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene
Nilssen, Arne C.: Er skogflåtten i ferd med å innta Nord-Norge?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
280/2010 HVAL I SIKTE!
Frafjord, Karl og Haug, Tore: Innledning
Haug, Tore og Lindstrøm, Ulf: Vågehvalens beitevaner i våre økosystemer
Skaug, Hans Julius, Haug, Tore og Øien, Nils: Hva kan et register over vågehvalens DNA fortelle om atferd og biologi?
Mauritzen-Skern, Mette: Hvor allsidig er bardehvalens kosthold?
Pastene, Luis A., Fujise, Yoshihiro og Hatanaka, Hiroshi: JARPN II - flerfaglig forskning i det nordvestlige Stillehavet
Fujise, Yoshihiro, Hatanaka, Hiroshi og Ohsumi, Seiji: Hva skjedde med vågehvalen i Antarktis?
Kvadsheim, Petter, Kleivane, Lars og Miller, Patrick: Hval og sonar - hvorfor driver Forsvaret hvalforskning?
Lydersen, Christian, Wiig, Øystein og Kovacs, Kit. M.: Hvaler blant isflak
Øen, Egil Ole: Hvordan avlive en vågehval?
Øien, Nils: Knølhvalen - en langpendler mellom Karibia og Barentshavet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

281/2010 GJENGROING - TAP AV MANGFOLD, TAP AV MINNER
Jacobsen, Jens Kr. Steen og Tømmervik, Hans: Innledning
Tømmervik, Hans, Bjerke, Jarle og Tombre, Ingunn: Landskapsendringer i Vesterålen 1985-2005
Strann, Karl-Birger: Effekter på fuglefaunaen som følge av gjengroing av kulturlandskapet i Vesterålen
Myrvoll, Elin Rose og Holm-Olsen, Inger Marie: Gjengroing av kulturminner... og av historier
Tombre, Ingunn, Madsen, Jesper, Eythórsson, Einar, Tømmervik, Hans og Gullestad, Nils: Kulturlandskapet og vårrastende gjess - en plage eller et potensial for nye aktører?
Bjerke, Jarle W., Tømmervik, Hans, Holm-Olsen Inger Marie og Myrvoll, Elin Rose: Granplantefelt i kystlandskapet
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Fyhri, Aslak og Tømmervik, Hans: Utenlandske turister foretrekker uberørte landskap
Alm, Torbjørn: Illtuer og andre botaniske plager
Nilssen, Arne C.: Granplantefeltene i Lofoten og Vesterålen - ny ressurs også for insekter?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

282/2010 SAMISK KUNST (UTSOLGT!)
Stien, Hanne Hammer: Innledning
Stien, Hanne Hammer: Fotografi som makt og kritikk
Bydler, Charlotte: Forhandlinger om det samtidige - Anders Sunnas kunstnerskap
Wajstedt, Liselotte: Kiruna skal rives og jevnes med jorda
Thørring Tingvoll, Tone Kristine: Et stykke samisk og nordisk kunsthistorie - Britta Marakatt-Labbas broderier
Hansen, Hanna Horsberg: Mellom det hellige og det profane
Nango, Joar: Nødvendighetens estetikk
Haugdal, Elin: "Det skal råtne". Materialretorikk i Sápmi
Gullickson, Charis: Modernisten Iver Jåks
Aikio, Matti: Crime Scene
Kintel, Thomas: Forhandlinger om en samisk kunstverden
Snarby, Irene: På vei mot et samisk kunstmuseum
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
283/2010 SJØFUGL - SPEILER HAVETS TILSTAND (hefet fås også på engelsk)
Brit Veie-Rosvoll: Innledning
Barrett, Rob: Hva er en sjøfugl?
Anker-Nilssen, Tycho: Den lange veien til kunnskap
Systad, Geir: Sjøfugl i Norge - hvor er de?
Lorentsen, Svein-Håkon og Strøm, Hallvard: Status for sjøfugl i Norge
Bustnes, Jan Ove og Helberg, Morten: Hva skjedde med sildemåkene i Nord-Norge?
Fauchald, Per, Grønningsæter, Eirik og Murray, Stuart: Sjøfugl i åpent hav
Strøm, Hallvard og Steen, Harald: Nye metoder i sjøfuglforskningen
Bustnes, Jan Ove og Systad, Geir Helge: Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge
Christensen-Dalsgaard, Signe og Barrett, Rob: Sjøfugl og fiskerier - må vi velge?
Anker-Nilssen, Tycho og Strøm, Hallvard: Nytt klima for sjøfugl?
Erikstad, Kjell Einar og Reirertsen, Tone Kristin: Vil våre sjøfugler overleve?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
284/2011 HELSE, SYKDOM OG PLEIE
Hauan, Kjellaug, Elstad, Ingunn og Jensen, Eivind Bråstad: Innledning
Fause, Åshild: Det maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleiehjemmet for sinnsyke i Hammerfest
Thraning, Sissel: Folkeidrett og hverdagsaktivitet
Nilsen, Gudrun: Når naturen lindrer smerter - å leve med langvarige, usynlige smerter
Immonen, Ingrid: Sykepleie i Finnmark under annen verdenskrig
Hamran, Torunn: Frelse og helse, Norges samemisjon i Finnmark
Elstad, Ingunn: Sjukehusa i Nord-Noreg
Sørensen, Tore: Gud veed hvad Ende det vil faae. Skjørbuk på Svalbard
Bjerck, Kari: Er du født på St. Elisabeth?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
285/2011 FRA FOSSILER TIL OLJEKRANGEL
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Westergaard, Kristine Bakke: Karplanter har overlevd i Norge under siste istid
Zaikov, Konstantin: Grensedragning mellom Norge og Russland i 1826: myter og realiteter
Högström, Anette E.S.: HVordan var det? - Å tolke fossiler
Furuseth, Astor: Isvinteren 1880-1881 - og dei store snøskredkatastrofane i Nord-Noreg
Gjerde, Jan Magne: Eit eventyr i bjørnens rike - om eit feltarbeid i Russlands villmark
Nielsen, Birgit Dorothea: Lyngshesten - en Nordkalott-hest?
Nesbakken, Anneli og Risbøl, Ole: Med laserblikk på villreinfangst i Varanger
Buck, Marcus og Kristoffersen, Berit: Boring etter olje og gass i nord: Lokal strid langs nasjonale skillelinjer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
286/2011 DA DET NORDLIGE BLE EN DEL AV NORGE
Storm, Dikka og Hesjedal, Anders: Innledning
Holt, Richard: Ble Norge samlet nordfra?
Bertelsen, Reidar: Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000- til 1400-tallet
Hesjedal, Anders: Ottars beretning og Querinis forlis - to reiseskildringer fra det nordlige Norge
Hansen, Lars Ivar: Nyrydning, gjenrydning og finnerydning
Figenschow, Stefan: Da korstogene kom til Tromsø...?
Bergesen, Rognald: Birgitta-skapet i Trondenes kirke
Berg, Sigrun Høgetveit: Ei romaferd frå nord?
Bratrein, Håvard Dahl: Pels og politikk
Bruun, Inga Malene: "De bor snart hist, snart her" Nordnorske fiskevær i middelalder
Rasmussen, Siv: Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat
Storm, Dikka: Statsmakt og misjon
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
287/2011 MOT ET VARMERE OG VÅTERE NORD?
Øseth, Ellen: Innledning
Øseth, Ellen og Njåstad, Birgit: Arktis - en viktig brikke i klimasystemet
Førland, Eirik J., og Hanssen-Bauer, Inger: Framtidig klimautvikling i norsk Arktis
Drange, Helge: Havstigning i Nord-Norge
Loeng, Harald og Ingvaldsen, Randi: Oseanografi og klima i Barentshavet
Stien, Audun: Hva skjer med naturmiljøet rundt oss?
Loeng, Harald og Otersen, Geir: Klimaendringer og effekter på økosystemet i Barentshavet
Hovelsrud, Grete K.: Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord
Buanes, Arild og Mikkelsen, Eirik: Klimaendringens påvirkning på lakseoppdrett i nord
Grønlund, Arne og Haugland, Espen: Nord-norsk landbruk i et endret klima
Halvorsen, Morten: Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?
Retter, Gunn-Britt: Samisk kultur under et klima i endring
Sander, Gunnar: Skipsfart i Arktis (pdf)
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
288/2011 POLARE JUBILEER - KUNNSKAP OG POLITIKK I NORD
Hauan, Marit Anne: Innledning
Drivenes, Einar-Arne: Norsk polarforskning på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid?
Sörlin, Sverker: Sverige - landet utan polarpolitikk?
Aarekol, Lena: Polare heltefortellinger?
Myklebost, Kari Aga: Fridjof Nansen og det russiske nord
Nielsen, Jens Petter: Han åpnet et vindu mot nord - Mikhajlo Lomonosov og hans tre hundre år
Mathisen, Mariann: Polarskuta Fram - den fjortende deltaker?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
289/2012 FRA DEN MYTISKE SMEDEN TIL VÅRENS FUGLETREKK
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Rämä, Teppo: Sopp i sjøen?
Jørgensen, Roger: Jernaldersmeden. Altmuligmann eller proff?
Barrett, Rob: Trekkfuglene kommer tidligere - omsider tilpasser de seg klimaendringene
Hage, Ingebjørg: Jansvannsveien i Hammerfest. Turvei og park fra 1800-tallet.
Frafjord, Karl: Øyeblikk fra våndens verden
Sommerseth, Ingrid: Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?
Sørensen, Jane Bruus: En dag i Engelskmandens havn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
290/2012 SPRÅKUTVIKLING, DIALEKT OG GRAMMATIKK
Øystein A. Vangsnes: Innleiing
Peter Svenonius:Språk er ikke skapt for kommunikasjon
Marit Westergaard, Merete Anderssen og Kristine Bentzen: Det vil æ ikke eller Det vil ikke æ. Ordstilling i nordnorsk barnespråk
Merete Anderssen, Marit Westergaard, og Kristine Bentzen: Min bil eller bilen min. Eiendomskonstruksjoner i norsk barnespråk og amerikanorsk
Kristine Bentzen, Marit Westergaard og Merete Anderssen:Vet du kor du bør helst sette inn verbet hen? Om verbplassering i nordnorsk
Øystein A. Vangsnes: Korsn korsn har nordnorsk?
Knut Tarald Taraldsen:Om kjønnsskifte og greie jenter på Senja og ellers i verden
Fotografiet: Sveinulf Hegstad
291/2012 PLAGSOMME INSEKTER OG ANNET SKUMMELT
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Nilssen, Arne C.: Insekter som stikker mennesker
Kristiansen, Roald E.: To nordnorske svartebøker
Thomsen, Elsebeth: X-files noen eksempler på "mystiske" prøver i den geologiske samlingen 
Morén-Duolljá, Bruce: Ordenes makt: språk, etnisitet og politikk
Frafjord, Karl: På flagggermusvinger 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet 
292/2012 ORKIDEER. FRA SOMMERENS BLOMSTERPRAKT TIL VINTERENS PLAGER
Alm, Torbjørn: Innledning 
Strann, Karl-Birger og Bjerke, Jarle W.: Orkideer i Nord-Norge
Alm, Torbjørn: Orkideenes rolle i folketradisjonen
Thomsen, Elsebeth, Bendix-Almgreen, Svend Erik og Mikkelsen, Peter Schmidt: Flygeøglen som falt i fisk - Om Meyer Olsens samling fra "Foldviks Grønlandsekspedisjon 1926/1928"
Riseth, Jan Åge, Labba, Niklas og Tømmervik, Hans: Samisk tradisjonskunnskap om snø og is - en veiviser i klimaforskningen
Alm, Torbjørn: Andre verdenskrig satte spor i Sør-Varangers flora
Mook, Reinhard: Glatt flyrullebane 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
293/2012 HEKSEBRENNING I NORD (UTSOLGT!)
Hagen, Rune Blix: Innledning
Alm, Ellen: Kriminalisering av samisk trolldom i 1609 - et militærpolitisk tiltak
Willumsen, Liv Helene: Den historiske trollkvinne i nord
Niemi, Einar: Hekseprosesser og økonomi
Hagen, Rune Blix: John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651
Graff, Ola: Trolldomsransakingene i Sverige. En kamp for krone og katadral
Balsvik, Randi Rønning: Steilneset minnested
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
264/2007 FRA FJÆRE TIL FJELL
Nilssen, Arne C.: Innledning
Møller, Jakob J. og Fredriksen, Per Tore: Hullet gjennom Torghatten
Aak, Anders: Spyfluer og tørrfiskproduksjon
Barrett, Rob: 12. mars, død eller levende
Frafjord, Karl: Flygende pattedyr
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle kvalfangsten i Nord-Norge
Sagerup, Kjetil og Gabrielsen, Geir Wing: Er Mack-øl og måsegg en saga blott?
Nilssen, Arne C.: Invasjon av vindelsvaremere i Nord-Norge høsten 2005 og 2006
265/2007 KLIMA I FORTID OG FRAMTID
Lebesbye, Erland: Innledning
Hald, Morten og Lebesbye, Erland: Klima i fortid, nåtid og fremtid
Larsen, Eiliv: Istider i fortid og framtid
Elverland, Ellen, Vorren, Karl-Dag, Alm, Torbjørn, Hufthammer, Anne Karin og Vorren, Tore O.: Plante- og dyrefossiler forteller om fortidens klima på Andøya
Bakke, Jostein, Birks, John og Birks, Hilary: Planter og fortidens klima
Koc, Nalân og Kristensen, Dorthe Klitgaard: Naturlige endringer i Golfstrømmen
Jansen, Eystein: Da havet var varmere enn nå
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
266/2007 BARNELEK MED PLANTER
Innledning: Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen.
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Barnelek med planter – med røtter i en fjern fortid
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Planter til pryd og pynt
Elverland, Ellen: Bind deg en blomsterkrans
Alm, Torbjørn: Prest, prost, enkemann, ungkar – planter til spådom og varsel
Elverland, Ellen og Sortland, Andy B.: Lurte dæ! – noen narrestreker med planter
Elverland, Ellen: Grønne gleder: spiselige planter sett med barneøyne
Alm, Torbjørn og Sortland, Andy B.: Fra konglekrig til kappestrid: planter som våpen
Sortland, Andy B.: Planter i rollelek
Mørkved, Brynhild og Hanssen, Øistein: Lyd og ulyd fra planter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
267/2007 SAMER PÅ UTSTILLING
Baglo, Cathrine: Ustillinger av samer i tida 1822-1934
Mathisen, Stein R.: Mr. Bullock´s Exhibition of Laplanders
Rothfels, Nigel: Carl Hagenbecks utstillinger av mennesker
Jünge, Åke: Sørsamar på utstilling i Paris 1889
Hætta, Odd Mathis: Samer på utstilling i Tyskland 1930
Danielsen, Bente Waage: Min far har råkjørt med reinsdyr i pulk - i Paris!
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
268/2007 PÅ LAND OG HAV
Møller, Jakob J.: Funn av olje og gass på land i Norge
Elverland, Ellen: Barns botaniske byggverk
Frafjord, Karl: Hva skjedde med fjellereven i Norge?
Hansen, Jesper: Vandringsmønstre for en 460 millioner år gammel brakiopodfauna i Oslo
Nilssen, Arne C.: En ny art lauvmakk har kommet til Nord-Norge
Frafjord, Karl: Vårt aller, aller minste rovpattedyr
Elvevoll, Edel O. og Østerud, Bjarne: Fisk som helsekost – enda bedre enn sitt rykte
Maurstad, Anita: Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
269/2008 KVENENE - I GÅR OG I DAG
Niemi, Einar: Hvem er kvenene?
Sundelin, Egil W.: Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto. Fra idé til virkelighet
Söderholm, Eiria: Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og eget skriftsspråk for kvener
Aarekol, Lena: Om å kle seg kvens
Andreassen, Irene: "Maanantai on fasta kalapäivä"
Ryymin, Teemu: "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side
Lane, Pia: Språkskifte og identitet blant kvener og Canada-finner
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
270/2008 TING - OM UNIVERSITETET
Innledning: Christensen, Karen Marie
Aarbakke, Jarle: Et forskningsuniversitet i nord
Hauan, Marit Anne: Ting
Jensen, Eivind Bråstad: Universitetet i Tromsø - noen gløtt fra 40 års virke i og for Nord-Norge
Seljelid, Rolf: En liten fortelling om vind og skiftende strømmer
Presentasjon av fakultetene og sentrene ved Universitetet i Tromsø
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
271/2008 SPISELIGE PLANTER
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Matplanter i fjæra
Mørkved, Brynhild: Suppeplanter
Sortland, Andy B.: Salat og pasta - hverdagsmat i nord
Mørkved, Brynhild: Krydder - det lille ekstra
Vange, Vibekke og Elverland, Ellen: Sommerens leskende drikker
Alm, Torbjørn: Kvann - vår eldste grønnsak?
Elverland, Ellen, Hans K. Elverland Henriksen og Bjerke W. Jarle: Lav som mat - festmåltid for viderekomne?
Vange, Vibekke: På tur etter mat
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
272/20008 DET INTERNASJONALE POLARÅRET
Gotaas, Geir: Innledning
Reigstad, Marit, Hansen, Edmond og Gerland, Sebastian: Framstredet tar tempen på Arktis
Lane, Pia og Räisänen, Anna-Kaisa: LICHEN-prosjektet - et humanioraprosjekt i polarårsbuketten
Pedersen, Ønvik Åshild og Blom, Kirsti: Svalbardrypa og andre ryper - ei bok for barn
Hoogensen, Gunhild: Olje, gass, sikkerhet - og deg
Ehrich, Dorothée, Ims, Rolf A, Lecomte, Nicolas og Yoccoz, Nigel: Arktiske rovdyr som klimaindikator
Ytterstad, Andreas, Sojtaric, Maja og Løvø, Gudmund: Polarforskning i beste sendetid?
Hanssen, Svenn Are og Moe, Børge: Arktisk superslanker
Gotaas, Geir: Polarår nummer fire i rekka
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
273/2008 FERSKVANNSFISK
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Innledning
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Anders Klemetsen - en pioner i nordnorsk ferskvannsforskning
Kristoffersen, Roar, Amundsen, Per-Arne og Knudsen, Rune: Ferskvann og ferskvannsfisk i Nord-Norge
Knudsen, Rune, Per-Arne og Kristoffersen, Roar, Primicerio, Raul, Dalsbø, Laina og Evjen, Jan: Takvatnprosjektet - vellykket kultiverings- og forskningssamarbeid
Knudsen, Rune, Siweertsson, Anna og Amundsen, Per-Arne: Darwins fisker? Spennende evolusjon evolusjon hos røye og sik
Per-Arne og Kristoffersen, Gjelland, Karl Øystein, Siwertsson, Anna, Lien, Cesilie, Dalsbø, Laina og Jensen, Hallvard: Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget
Rikardsen, Audun H.: "To sea or not to sea? - that is the question"
Rikardsen, Audun H., Davidsen, Jan G., Halttunen, Elina, Jensen, Jenny L.A., og Gjelland, Karl Øystein: Datateknologi avslører fiskens hemmligheter!
Johansen, Morten, Svenning, Marin-A. og Rikardsen, Audun H.: Liten bekk gir stor laks - litt om laksen i Tana
Gabler, Heidi-Marie og Amundsen, Per-Arne : Ferskvannsulker - en konkurrent for laksunger?
Kristoffersen, Roar, Knudsen, Rune og Amundsen, Per-Arne: Fiskeparasitter
Kristoffersen, Roar, Winger, Anja C., Knudsen, Rune og Rikardsen, Rune H.: Gyrodactylus salaris - laksedreper og røyeplager
Svernning, Martin-A., Godiksen, Jane A. og Bjørvik, Eigil T.: Svalbardrøya arkiverer historiske klimadata
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
274/2009 LIV I NORD
Nilssen, Arne C., og Christensen, Karen Marie: Innledning
Nilssen, Arne C.: Charles Darwin, den komplette naturhistoriker
Brustad, Magritt, Engelsen, Ola og Sundanger, Torkjel: D-vitamin i nord - sola, mølja og miljø
Pedersen, Torstein, Amundsen, Colin og Wickler, Stephen: Hva forteller torskens øresteiner om fisket i middelalderen og nå?
Gjerde, Jan Magne: Berga fortel - historier i berg
Johansen, Tor J.: Poteten til heder og verdighet igjen
Graff, Ola: Fra skurker til helter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
275/2009 KNUT HAMSUN. Nordlending, nobelprisvinner og nazist 
(heftet fås også på engelsk)
Arntzen, Even: Innledning
Altinius, Ronald Nilsen: Et tårn for Hamsun
Arntzen, Even: Hamsun som nordlending
Knutsen, Nils M.: "Teologen i Æventyrland" - Lokalpatrioten Hamsun
Wærp, Henning Howlid: Nordlandsnatur eller symbollandskap? - Litt om Pan
Egeberg, Erik: Knut Hamsun i Russland
Knutsen, Nils M.: Hamsun og samene
Arntzen, Even: Nazisten Hamsun
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
(Innslag fra NRK)
276/2009 DRIVGODS - SKATTER FRA HAVET
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Frø fra fjerne kyster
Alm, Torbjørn: Eksotiske drivfrø i folketradisjonen
Alm, Torbjørn og Johansen, Stein: Drivved på norskekysten - tømmer fra fjerne skoger?
Bratrein, Håvard Dahl: Rekved, drivtømmer, vrakgods og andre nordnorske herligheter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Dyr som spres med havstrømmer
Alm, Torbjørn: Drivgods av mange slag
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
277/2009 EN BOPLASS MED MANGE OVERRASKELSER
Arntzen, Johan Eilertsen og Grydeland, Sven Erik: Innledning
Edvardsen, Tom André: Eldre steinalder på Skålbunes
Grydeland, Sven Erik: Livet i eldre steinalder
Hole, Johan Terje: Jernalder på Eidet - vage tufter, komplekse bosetningsspor
Olsen, Morten: Skåla på Skålbunes
Floor, Rune: Essa på Skålbunes
Tveraabak, Unn: Det forhistoriske landskapet på Skålbunes ved Saltstraumen
Arntzen, Johan Eilertsen: Jordbruk i eldre jernalder - Hva kan jorda fortelle?
Grydeland, Sven Erik: Fra kosmos til kaos - sluttord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

278/2009 EN FORSVUNNET VERDEN - FIN FLORA OG FRYKTINNGYTENDE FAUNA!
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Thomsen, Elsebeth og Manum, Svein B.: Andøyas mesozoiske fauna og flora - et eksotisk innslag i Norges geologiske historie
Norborg, Arne Kristoffer: Fiskeøglen fra juraavleiringen på Andøya
Blomeier, Dierk og Maisch, Michael: Fiskeøglen "Øgli" - et enormt rovdyr fra triashavet på Svalbard
Knutsen, Espen M., Hurum, Jørn og Nakrem, Hans Arne: Svalbards unike fiske- og svaneøgler fra juratiden - utgravning, konservering og forskning
Hurum, Jørn: Norske dinosaurer
Thomsen, Elsebeth: Miss Mary Anning (1799-1847) "Paleontologiens prinsesse"
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

249/2004 SKYGGER BLANT STJERNENE
Thorvaldsen, Steinar: Innledning
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Astronomen Maximilian Hell: Fra Wien til Vardø for å se Venus
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Venus møter sola 8. juni 2004 i historisk lys
Thorvaldsen, Steinar og Hansen, Truls Lynne: Merkurs møter med sola
Thorvaldsen, Steinar: Solformørkelser
Bruvold, Anne: Solur – skygger som viser tida
Thorvaldsen, Steinar: Måneformørkelser
Solheim, Jan-Erik: Skibotn teleskopet og stjerneformørkelser
250/2004 BOTANISK HAGE 10 ÅR (UTSOLGT!)
Haugli, Finn: Innledning
Haugli, Finn: Botanisk hage 10 år
Haugli, Finn og Giæver, Mariannne: Botanisk hage i opplysningens tjeneste
Mørkved, Brynhild: Fra oldemors hage til moderne genbank: Tradisjonsplantesamlingen
Nilsen, Dagfinn Brønnlund og Haugli, Finn: 20 år med Rhododendron i Tromsø – 10 år med botanisk hage
Haugli, Finn: Valmuesøstrene i Arktisk-alpin botanisk hage
Elvebakk, Arve: Søramerikanske plantar i nordnorske hagar
Haugli, Finn: Saxifraga-samlingen i Arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø
Nyvoll, Kristian: Busker og trær til le og hegn. En vandring i Lehaugene i Botanisk hage
251/2004 KUNNSKAP OG BEVISSTGJØRING OTTAR 50 ÅR
Wold, Helge A.: Høvdingens stemme
Olsen, Bjørnar: En steinalderarkeolog ved Varangerfjorden
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Med fotfeste i folkets røtter
Sørenssen, Bjørn: Den standhaftige finnmarkingen. Knut Erik Jensen og suksessen "Heftig og begeistret"
Wold, Helge A.: Fugleelskerne
Graff, Ola og Karlstad, Mari: "... det finnes en sang ..." Et møte med Kari Bremnes og Mari Boine
Greve, Anniken: Et sted og vite
252/2004 NORDLYSET FRA FANTASI TIL FORSKNING (UTSOLGT)
Brekke, Asgeir: Innledning
Brekke, Asgeir: Det milde nordlyslandet
Brekke, Asgeir: Gerd Gymesdotter og nordlyset
Brekke, Asgeir: Fra Kongsspeilet til Sir Edmund Halley
Brekke, Asgeir: Akevitten og nordlyset
Brekke, Asgeir: Aurora Borealis
Brekke, Asgeir: Nordlysets kamera magica
Brekke, Asgeir: Nordlyset, himmelens eget TV-bilde
Brekke, Asgeir: Fra Haldde til EISCAT
Brekke, Asgeir: Hvor blir det av nordlyset?
Serck-Hanssen, Caroline: Nordlysmotiver i kunsten
Jørgensen, Bjørn: Nordlysjakt med kamera
253/2004 BJØRNØYA – HISTORIE, NATUR OG FORSKNING
Christensen, Guttorm N. og Evenset, Anita: Innledning
Barr, Susan og Strøm, Hallvard: Natur og historie
Evenset, Anita og Borgå, Katrine: Livet i havet
Strøm, Hallvard og Bakken, Vidar: Sjøfuglene
Christensen, Guttorm N., Klemetsen, Anders og Svenning, Martin-A.: Røya på Bjørnøya – suveren i karrige innsjøer
Kallenborn, Roland, Christensen, Guttorm N. og Schlabach, Martin: Hvor kommer miljøgiftene på Bjørnøya fra?
Borgå, Katrine, Evenset, Anita og Gabrielsen, Geir Wing: Miljøgifter i havet rundt Bjørnøya
Evenset, Anita og Christensen, Guttorm N.: Ellasjøen – "hot-spot" for miljøgifter
Gabrielsen, Geir Wing og Bustnes, Jan Ove: Er polarmåkene på Bjørnøya påvirket av miljøgifter?
Svenning, Martin-A., Klemetsen, Anders og Christensen, Guttorm N.: Røya i Ellasjøen. Full av PCB, men har det noen negativ effekt?
254/2005 POLARNORGE
Reymert, Per Kyrre: Innledning
Hagen, Rune Blix: Christian Kvart og kampen om nordområdene
Haug, Tore: Forvaltning av ishavssel: fra ungproduksjon til fangstkvoter
Sørensen, Tore: Ishavsskipper Johan Hagerup og hans første overvintringstur til Spitsbergen
Kovacs, Kit M. og Lydersen, Christian: Svalbrads fugler og pattedyr i et varmere klima
Hegseth, Else Nøst: Isalgene – det ukjente livet under isen i Arktis
Winther, Jan-Gunnar og Gabrielsen, Geir Wing: Barentshavet – et hav i endring
255/2005 GLØTT FRA NORDNORSK LUFTFARTSHISTORIE
Brantenberg, Terje: Innledning
Widerøe, Turi: Da grønne vinger samlet landet
Kleve, Karl L.: Opp gjennom luften – bort over havet
Åkra, Kjetil: Senkingen av Tirpitz
Sandring, Fridtjof: Marinens flystasjon i Tromsø 1939–1940
256/2005 ARKTISK LYS
Ørbæk, Jon Børre: Innledning
Ørbæk, Jon Børre: Blålyset: polardag, polarnatt og lav arktisk sol
Moen, Jøran: Nordlys: et gåtefullt skuespill
Ørbæk, Jon Børre: Hvitt lys: reflekterende is og snø
Sigernes, Fred: Rødt vinterlys: mystisk rød desemberhimmel over Svalbard
Hole, Lars R.: Spredt lys: arktisk dis og lav sol
Leu, Eva: Skadelig lys: UV-stråling i krystallklart vann
Hegseth, Else Nøst: Levende lys: lys, alger og primærproduksjon
Stokkan, Karl-Arne: Regulerende lys: lys og biologiske rytmer
Hansen, Vidje: Gladlys: blir vi deprimert av lysmangel i mørketiden?
257/2005 KABELVÅG – ET STED Å VÆRE, ET STED Å LÆRE!
Hauan, Marit Anne: Innledning
Bertelsen, Reidar: Vágar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling
Vaa, Aaslaug: Kabelvåg i kunsten og kunsten i Kabelvåg
Jacobsen, John Kr. Steen og Haukeland, Jan Vidar: Nyvågar/Storvågan som "iscenesatt fiskevær"
Elstad, Åsa: Lofoten folkehøgskole og Kabelvåg
Tollefsen, Brynjar: Lofotkvelden – deen levende historia
258/2005 MED BLIKK FOR ARKITEKTUR
Ruud, Bodil og Hage, Ingebjørg: Innledning
Skogvang, Hege: Statlig bryggeri på 78 grader nord
Trædal, Vidar: Amtmann Lorch og korskirkene i Finnmark
Ruud, Bodil: "...forhinden den gamle falder ned over prest og menighed. Kirkeforfall og kirkebygging i en trengselstid.
Sundvall, Helen: Musikkpaviljongene i Nord-Norge – reist for byliv og janitsjar
Olaisen, Audhild: Hamarøy kyrkje og korskyrkjene i Nordland på 1700-talet
Bidne, Arlen Synnøve: Drømmenes hus. Kinoer i Tromsø 1909-2005.
259/2006 REINDRIFT I ENDRING
Bjørklund, Ivar: Innledning
Sara, Mikkel Nils: Reindrift og grensesperringer – om eldre tiders årssyklus i Kautokeino
Päiviö, Nils Johan: Sirkas sameby – om konsekvenser av beitekatastrofer
Kalstad, Johan Albert: "Gi oss tilbake vårt beiteland" – samisk reindrift på Kolahalvøya
Bjørklund, Ivar: Nomadeskolen – alfabetet som ressurs på tundraen
Anderson, David: Revitalisering av sjamanisme og reindrift øst for Baikal
Petty A. Grey: Privatiseringen på Chukotka og reindriftens (foreløpige) skjebne
260/2006 FORVALTNING AV BARENTSHAVET
Sander, Gunnar: Innledning
Johansen, Bjørn Fossli og Sander, Gunnar: Forvaltningsplanen for Barentshavet – hva er nytt?
Quillfeldt, Cecilie H. von: Økologisk særtrekk for Barentshavet
Quillfeldt, Cecilie H. von: Sårbare områder
Sander, Gunnar: Menneskelig påvirkning og konsekvenser på økosystemet
Sander, Gunnar og Dommasnes, Are: Kan vi forutsi hva som vil skje med økosystemet i Barentshavet?
Arbo, Peter: Den nye petroleumsprovinsen
Hoel, Alf Håkon og Sydnes Are K.: Helhetlig havpolitikk – erfaringer fra andre land
Hoel, Alf Håkon: Det folkerettslige rammeverket for ressursforvaltningen
Hønneland, Geir: Samarbeidet med Russland – erfaringer og utgangspunkt
Åtland, Kristian: Barentshavet som sikkerhetspolitisk arena
Arbo, Peter og Sander, Gunnar: Framtidsbilder av nordområdene
261/2006 TROMSØPALMEN OG ANDRE INNFØRTE ARTER
Alm, Torbjøn: Innledning
Alm, Torbjørn, Jensen, Christin og Often, Anders: Tromsøpalmens historie
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Tromsøpalmen og dens slektninger - et knippe pestplanter
Alm, Torbjørn: Tromsøpalmen i folketradisjonen
Alm, Torbjørn, Often, Anders og Wesenberg, Jan: Innførte planter: fra pryd til problem
Often, Anders og Stabbeltorp, Odd: Planter og dyr som "blindpassasjerer" - eller globaliseringens pris
Barrett, Rob: New Zealand - et skrekkeksempel
Nilssen, Arne C.: Spredning av arter er et stort globalt problem
262/2006 ILDEN I SENTRUM
Niemi, Anja Roth: Innledning
Odgaard, Ulla: Ildstedet som livssentrum
Westerdahl, Christer: Ildstedet og menneske
Ramstad, Morten: Melkøya - ild og energi gjennom 11 000 år
Sommerseth, Ingrid: Àrran - levende historier i landskapet
Niemi, Anja Roth: Mennesker og mat i steinalderen
Ramstad, Morten: Nye bål - gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder
Henriksen, Jørn: Ild og tranolje: hellegroper og nordnorsk jernalder
Narmo, Lars Erik: Kokegroper og ideologi
263/2006 HELSE OG SJUKDOM HOS REIN (Heftet fås også på samisk)
Tryland, Morten: Innledning
Haugerud, Rolf Egil: Historiske gløtt på reinhelseforskning og -forvaltning i nord
Aamot, Herdis Gaup: Reineiers behandling av sjukdom hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Klinisk praksis i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Mørk, Torill: Sjukdomslære (patologi) hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Reinslakting og kjøttkontroll
Josefsen, Terje D., Åsbakk, Kjetil og Oksanen, Annti: Parasitter og sjukdom hos rein
Tryland, Morten, Oksanen, Annti og Neves, Carlos das: Infeksjoner forårsaket av bakterier og virus
Tryland, Morten, Fauchald, Per og Rødven, Rolf: Dyretetthet og sjukdom
Ryeng, Kathrine A.: Frykt og stress som velferdsmessig utfordring i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Tryland, Morten: Fôring av rein
Aamot, Herdis Gaup: Dyrevernloven og Matloven – noen aktuelle forskrifter
229/2000 VED FORRIGE TUSENÅRSSKIFTE (UTSOLGT!)
Storli, Inger: Innledning
Bertelsen, Reidar: Nord-Norge og verden ved forrige tusenårsskifte
Norderval, Øyvind: Fra hedendom til kristendom i Nord-Norge
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Spurkland, Terje: Tale og skrift ved et tusenårsskifte - historien gjentar seg
Olsen, Bjørnar: Nye tider, nye skikker. Om å leve sammen som samer og nordmenn for 1000 år siden
Lind, Keth E.: Det europeiske fellesskapet før EU. Roma til Nord-Norge i mellomalderen
230/2000 SPEKKHOGGER - STAURKVAL 
Damsgård, Børge og Haug, Tore: Innledning
Øien, Nils: Bestandsforhold og fangst
Similä, Tiu og Ugarte, Fernando: Hvordan studerer vi norske spekkhoggere?
Similä, Tiu og Haug, Tore: Livssyklus og sosialt liv
Similä, Tiu og Damsgård, Børge: Djevelfisk eller effektiv jeger?
Damsgård, Børge: Det er lyd i havet!
Damsgård, Børge: Fra Moby Dick til Free Willy - natursyn i endring?
Frafjord, Karl: Havets ulver
231/2000 KUNSTHISTORIE I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Hage, Ingebjørg og Bonsdorff, Jan von
Liepe, Lena: Nord-Norges steinkirker fra middelalderen
Nylund, Per Helge: Alterskapet fra Andenes kirke
Hage, Ingebjørg: Grosch-kirker i nord
Posti, Per: Lofoten i billedkunsten fram til 1920-årene
Høydalsnes, Eli: Samtidsbilder av kystkulturen
Dunfjeld, Maja: Tinntrådarbeid-en samisk spesialitet
Guttorm, Gunvor: Samtidsnáhppier
Bonsdorff, Jan von: Hva skal vi med kunst? Et blikk på kunst og kultur i Lofotposten året 1959
232/2000 EN NASJON BLIR TIL   (UTSOLGT!)
Innledning: Eidheim, Harald og Storm, Dikka: 
Eidheim, Harald: En nasjon veks fram: Sápmi
Stordahl, Vigdis: Et samisk alternativ
Hætta, Odd Mathis: Refleksjoner over en svunnen tid
Guttormsen, Anders: CSV - Ja mii daina oaivilduvvu
Minde, Henry: Samesaken som ble en urfolkssak
Magga, Ole Henrik: Samebevegelsen og det samiske språket
Heatta, Nils Johan: Framveksten av samiske media
Gaski, Harald: "Aldrig sviker jag mitt land"
Persen, Synnøve: Tendenser i samisk kunst og kultur
233/2000 NATUR PÅ FLYTTEFOT  (UTSOLGT!)
Innledning: Frafjord, Karl
Smith-Meyer, Sylvia: Elver - naturens transportbånd
Haakensen, Nils: "Brevandringer"
Alm, Torbjørn: Planter på vandring
Pedersen, Torstein: Vandring hos torsk og sild - havets transportbånd
Nilssen, Arne C.: Spredning av insekter over lange avstander
Strann, Karl-Birger: Fugletrekk i Nord-Norge
Prestbakmo, Hans: Reintrekk og reinflytting
Frafjord, Karl: Verdens nordligste havlærskilpadde
234/2001 HEKSEPROSESSER OG TROLLDOM (UTSOLGT!)
Innledning: Alm, Ellen
Alm, Ellen og Hagen, Rune Blix: Hekseprosessene, myter og realiteter
Hagen, Rune Blix: Ondskapen fra nord
Alm, Ellen: Da djevelen kom til Danmark og Norge
Hagen, Rune Blix: Trolldomsforfølgelse i Nord-Norge på 1600-tallet
Sparboe, Per Einar: En trollkvinnes bekjennelse
Granquist, Karin: Til hvem gir du din sjel?
Djesa, Rachel Issa: Heksetro og trolldom hos Dii-folket i Nord-Kamerun
235/2001 GAMLE HAGER I NORD-NORGE  (UTSOLGT!)
Innledning: Engelskjøn, Torstein og Mørkved, Brynhild
Bruun, Magne: De herskapelige hagene
Mørkved, Brynhild: Prestegårdshagene
Hage, Ingebjørg: De gamle stuehagene i Troms
Mørkved, Brynhild: Stauder – grønne kulturskatter
Hegstad, Sveinulf: Tollkasserer Mejers hage
Mørkved, Brynhild: Bevaring for fremtiden

236/2001 MENNESKER PÅ VANDRING (UTSOLGT!)
Innledning: Storli, Inger
Nielssen, Alf Ragnar: Fra Nord-Norge til Island – emigrasjonen ca. 870-930
Hansen, Lars Ivar: Nordisk og nordeuropeisk innvandring til Nord-Norge på 1500-tallet
Guttormsen, Helge: Kvensk innvandring til Nord-Norge
Soleim, Marianne Neerland: Utvandringen fra Nord-Norge til Amerika
Andresen, Astri: Flytting, fødsler og død blant nomadene i Torne lappmark
Reiersen, Jan Einar: Fraflytting fra utkantene – en omfattende og seigliva prosess
Niemi, Einar: Om politikk og kategorien "innvandrer"

237/2001 FJÆRA  (UTSOLGT!)
Innledning: Berge, Jørgen
Møller, Jakob: Flo, fjære og fjæra
Berge, Jørgen og Vader, Wim: Fjæra – utfordringer og muligheter
Berge, Jørgen og Vader, Wim: En fuglerestaurant
Frafjord, Karl: Pattedyr i fjæra
Berge, Jørgen: Småkryp
Nilssen, Arne C.: Insekter i fjæra – er de så få?
Bratrein, Håvard Dahl: "Lendinga" – møtested mellom hav og land
Alm, Torbjørn: Planter i fjærasonen
Grydeland, Sven Erik: Livet ved stranda – for 9000 år siden
238/2001 SAMSPILL I ARKTISK NATUR  (UTSOLGT!)
Innledning: Ørbær, Jon Børre og Hanssen-Bauer, Inger
Johannessen, Ola M. og Miles, Martin W.: Forsvinner havisen i Arktis i dette århundre?
Mauritzen, Mette: Isbjørnens arealbruk i Barentshavområdet
Lygre, Kjetil og Johannessen, Ola M.: Iskanten i Barentshavet: Vekstvilkår i et omskiftelig miljø
Svenning, Martin-A.: Røyeotolitten (øresteinen) som ferdskriver hos Svalbardrøye
Lydersen, Christian og Kovacs, Kit M.: Verdens nordligste bestand av steinkobbe
Winther, Jan-Gunnar og Gerland, Sebastian: Er snø jokeren i fremtidens klima?
239/2002 GÅS I NORD
Innledning: Tombre, Ingunn M.
Strann, Karl-Birger, Follestad, Arne og Frafjord, Karl: Gjess i Nord-Norge
Mehlum, Fridjof: Gjess på Svalbard
Shimmings, Paul: Hvitkinngås ? bestandsutvikling, trekkmønster og rasteplasser hos Svalbard-bestanden
Madsen, Jesper og Tombre, Ingunn M.: Kortnebbgjess i Vesterålen; problemer for norsk gåseforvaltning?
Clausen, Preben: Merking av Svalbards ringgjess
Øien, Ingar Jostein og Aarvak, Tomas: Dverggås ? en direkte utrydningstruet art både nasjonalt og globalt
Tombre, Ingunn M., Alsos, Inger Greve og Dalhaug, Laila: Individmerking av gjess: om alt fra familieliv til prosesser på bestandsnivå
240/2002 NORDLANDSBÅTEN, I BRUK – I DAG  (UTSOLGT!)
Innledning: Eldjarn, Gunnar
Hole, Arne: Tradisjonsbåtens renessanse
Sæther, Arne-Terje og Eldjarn, Gunnar: Lettrodd båt
Sæther, Arne-Terje: Stell og vedlikehold av båt, seil og rigg
Eldjarn, Gunnar: Fembøringen Drauen
Eldjarn, Gunnar, Kramvig, Britt og Sæther, Arne-Terje: Å erfare litt av historia
241/2002 JORDSKJELV I NORD-NORGE 
Innledning: Bøe, Per
Kullerud, Kåre: Hvorfor har vi jordskjelv?
Olesen, Odleiv, Dehls, John og Olsen, Lars: De første nordlendingers katastrofe-skjelv
Bungum, Hilmar og Hicks, Erik C.: Svermiske jordskjelv og spennende tilstander i nord-norsk jordskorpe
Blikra, Lars Harald: Store fjellskred i Troms
Bøe, Per: Helgelandsskjelvet i 1819 – det kraftigste i manns minne
Havskov, Jens, Tvedt, Eirik og Atakan, Kuvvet: Seismisk aktivitet i Nord-Norge siden 1980
Husebye, Eystein S. og Fedorenko, Yuri V.: Sesmologi i skolegården

242/2002 NY I NORD 
Innledning: Kalstad, Johan Albert
Tjelmeland, Hallvard: Norsk og nordnorsk innvandringshistorie etter 1945
Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger i Nord-Norge
Finstad, Bjørn-Petter og Valen, Gerd Johanne: "De kom fra nesten alle himmelstrøk"
Norman, Marjatta: Om finsk innvandring i Norge
Bersvendsen, Hilde Skjerven: Vardø-tamilene
Høgmo, Asle: Nordmannen, Vandreren og de nye Norge

243/2002 DEN MANGFOLDIGE MUSEUM
Innledning : Thomsen, Elsebeth
Thomsen, Elsebeth og Storm, Dikka: Den mangfoldige museum - samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
Arnesen Geir: ! Digital revolusjon på museet
Bøe, Per: TSGMi 3300 - en gullnugget fra Alaska
Nilssen, Arne C:. museets største utlån - en blåkvalskjelett i Japan
Ramstad, Morten: Ravfunn på Melkeøya - spor bank ritualer og dødsritualer i stein alder
Thomsen, Elsebeth: en  "Johanneshode"  fra Misvær
Graff, Ola: den  "positive"  Helgeland - positive og positivbygging i det sørlige Nordland
244/2003 PÅ SKINNER I NORD
Innledning: Bull, Marcus M.
Bull, Marcus M: A/S Bjørkåsens gruvebane i Ballangen
Bjerke, Thor: Jernbaneanlegget til Matmoderen Bergværks Aktieselskab
Bull, Marcus M: Jernbaneanlegget ved Bogen gruver
Bull, Marcus M: Gruvebanen på Bjarkøy
Skjæret, Henning: "Sporveien" ved Birtavarre gruver
Bjerke, Thor og Jerijervi, Ørjan: Aktieselskabet Sydvarangers jernbane
Berntsen, Ulf: Jernbanedrift på havneanlegg i Nord-Norge
Bull, Marcus M: Trallbaner rundt fossene i Pasvikelven
245/2003 DET OFFENTLIGE HELSEVESEN I NORD (UTSOLGT)
Innledning: Kalstad, Johan Albert og Forsdahl, Anders
Lupton, Beate Søholt: Det offentlige helsevesen 400 år
Forsdahl, Anders: Professor Schytte – lege og prest
Skogheim, Dag: Tuberkulose – den store massemorderen
Aaraas, Ivar J.: Sykestuen – en gammel institusjon for framtiden
Elstad, Ingunn og Hamran, Torunn: No e det foreningsdag – no ska ho Bergitta av gårde
Kvernmo, Siv: Helse og levekår blant samer i fortid og nåtid
Forsdahl, Anders: Distriktslege Andreas Bredal Wessel
246/2003 GAMMEL TRADISJON – NY MEDISIN
Innledning: Alm. Torbjørn og Vange, Vibekke
Alm, Torbjørn: Dyvelsdrek og andre eksotiske innslag i folkemedisinen
Loennechen, Thrina: Legemidler, naturlegemidler og naturmidler – hva er forskjellen?
Mørkved, Brynhild: Helsekostpreperater og gammel plantetradisjon
Alm, Torbjørn og Engelskjøn, Torstein: Fra plante til pille: midler mot hodepine og migrene
Alm, Torbjørn og Piirainen, Mikko: Plantenavn og medisinplanter hos kvenene i Nord-Norge
Zimowski, Lise og Grimsgaard, Sameline: Ukebladene – den viktigste formidleren av alternativ medisin?
Røthe, Gunnlaug, Martinussen, Inger og Rapp, Kåre: Antioksydanter i ville bær
247/2003 KONGEKRABBEN
Innledning: Sundet, Jan H.
Olsen, Asbjørn: Det startet med ni krabber i 1960
Nilssen, Einar M.: Biologi og utbredelse av kongekrabben i Barentshavet
Dørum, Kjell Kristian: Forvaltning av kongekrabbe i Norge
Sundet, Jan H.: Fangst og bifangst av kongekrabbe i Norge
Seipajærvi, Øyvind: Bugøynes – Norges kongekrabbe-hovedstad
Siikavuopio, Stein I. og Dale, Trine: Er kongekrabbe vårt nye tifots husdyr?
Nilssen, Einar M.: Forskningsmessige utfordringer med kongekrabben som introdusert art
248/2003 MELKØYA – Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år
Innledning: Hesjedal, Anders og Niemi, Anja Roth
Hesjedal, Anders: De arkeologiske undersøkelsene på Melkøya
Ramstad, Morten: Som man graver, finner man!
Niemi, Anja Roth: Melkøya i rom og tid
Jensen, Christin og Elverland, Ellen: Melkøya – ei øy i stadig forandring, med og uten menneskets hjelp
Linderholm, Johan: Miljøarkeologi i nordligste Skandinavia
Nordby, Camilla Celine: Tyggis fra steinalderen
Ramstad, Morten: De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen

Nasjonalbiblioteket  har digitalisert de numrene av Ottar som er utgitt før 2000.