Tidsskriftet Ottar

Siste utgave er Vol 70 Nr. 1-2 (2024): Gamledagers forestillingsverden om det nordlige: Nordområdekart fra perioden 1480–1750 Utgaven kan leses digitalt i sin helhet her
Utsnitt av Nicolaus Germanus' kart

Som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, vil også Tromsø Museum - Universitetsmuseet fortelle om sin forskning til flest mulig. Det gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift "Ottar".

Siste artikler:

Innledning
Gå til artikkel (XML)
Kartskapernes Norge – fra renessansens forestillingsverden til opplysningstidens grensedragninger
Gå til artikkel (XML)
«Emellomm Grønllandt oc Rytzlandt»: Grønlands forhold til omverden på gamle kart
Gå til artikkel (XML)
Vardøhus och Finnmark på tidigmoderna kartor
Gå til artikkel (XML)
Kharybdis i Norskehavet: Avbildninger av Moskstraumen på kart fra 1500-talet
Gå til artikkel (XML)
Nordnorske stedsnavn på 1500-tallets kart
Gå til artikkel (XML)
Willem Barentsz’ polarekspedisjoner og kunsten å sette seg selv på kartet
Gå til artikkel (XML)