Tidsskriftet Ottar

Siste utgave er Vol 69 Nr. 3 (2023): Forsøksgården Holt – 100 år med forskning for det nordnorske landbruket Utgaven kan leses digitalt i sin helhet her

Som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, vil også Tromsø Museum - Universitetsmuseet fortelle om sin forskning til flest mulig. Det gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift "Ottar".

Siste artikler:

Innledning
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Forsøksgården Holt – en historisk oversikt
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Klimaforholdene til det Arktiske landbruket
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Grøntproduksjon i nord
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Du skal itte trø i graset – vi tester det nemlig
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Utmarksbeite for husdyr i Nord-Noreg – stor ressurs, men lite bruk
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)
Utmarksressurser i nord
Gå til artikkel (PDF Print) (XML)