De kulturhistoriske samlingene Ved Tromsø Museums etablering i 1872 besto de kulturhistoriske samlingene av 15 oldsaker som alle var innsamlet i forbindelse med «Den alminnelige utstilling» som ble avholdt i Tromsø i 1870.  Siden den gang har samlingene vokst med hundretusener av gjenstander.  Mesteparten er kommet inn gjennom arkeologiske utgravninger og aktiv innsamling, men deler av samlingene er gitt til museet som gaver. <br /><br />

Kulturhistoriske samlinger

De kulturhistoriske samlingene Ved Tromsø Museums etablering i 1872 besto de kulturhistoriske samlingene av 15 oldsaker som alle var innsamlet i forbindelse med «Den alminnelige utstilling» som ble avholdt i Tromsø i 1870.  Siden den gang har samlingene vokst med hundretusener av gjenstander.  Mesteparten er kommet inn gjennom arkeologiske utgravninger og aktiv innsamling, men deler av samlingene er gitt til museet som gaver. 

Magasinansvarlig:
Rådgiver Tanja Larssen


Databaseansvarlig og arkivansvarlig:  Overingeniør Monica Kristin Hansen. 
I universitetsmuseenes felles samlingsportal Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

 

Den arkeologiske samlingen

Samlingen inneholder gjenstander som spenner over 11000 års historie, helt tilbake til pionerbosettingen etter istidas slutt.  Gjenstandene viser til forskjellige aktiviteter knyttet til jakt og fangst, dagligliv, utveksling, ritualer og begravelser.

Mange av gjenstandene er utstilt i museets faste utstillinger Ilden i sentrum og Vikingtiden. 

I universitetsmuseenes felles samlingsportal Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

Jernalder og middelalder:  Kontaktperson førsteamanuensis Roger Jørgensen 

Steinalder: Kontaktperson førsteamanuensis  Marianne Skandfer 

Mynt- og medaljesamlingen

Mynt- og medaljesamlingen ble opprettet samtidig med Tromsø Museum i 1872 og omfatter ca. 2750 gjenstander, hvorav den eldste stammer fra Vikingtiden. 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er forvaltningsmuseum for mynter fra før 1650.

I universitetsmuseenes felles samlingsportal Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Roger Jørgensen.

 

Samisk samling og arkiv

Samlingen består av gjenstander fra sørsamiske, lulesamiske og nordsamiske områder og omfatter blant annet klesdrakter, husgeråd, smykker, komser, pulker og bygningsmodeller. Samlingen omfatter også akvareller, tegninger og trykk av ulike samiske kunstnere, deriblant Johan Savio.  I samlingen innngår også et omfattende arkivmateriale.

Store deler av den samiske samlingen er utstilt i museets faste utstillinger Samekulturen og Sapmi.

I universitetsmuseenes felles samlingsportaler Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

Kontaktperson: Amanuensis Trude A. Fonneland og Rossella Ragazzi

 

Den etnografiske samlingen

Den etnografiske samlingen består av gjenstander som dels er kommet inn som tilfeldige gaver fra sjømenn og fangstmenn, og dels er innsamlet av museets forskere i forbindelse med ulike forskningsprosjekt.  Størstedelen av samlingen omfatter gjenstander som stammer fra polarbefolkningen i Grønland, Canada, Alaska og Sibir, men en del av samlingen har sitt opphav i Afrika.

I universitetsmuseenes felles samlingsportal Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

Kontaktperson: Amanuensis Trude A. Fonneland.

Gotisk alterskap. Fra Andenes kirke, ca. 1500. Tysk arbeid. Foto: Mari Karlstad

Kirkekunstsamlingen

Kirkekunstsamlingen omfatter en før-reformatorisk og en etter-reformatorisk del.  Samlingen består av skulpturer av helgener og madonnafigurer, altertavler og bilder.  Mange av de eldste gjenstandene er produsert i Nord-Tyskland, hovedsakelig i Lübeck, og ble brakt til Nord-Norge i forbindelse med middelalderens tørrfiskhandel.

De fleste gjenstandene i samlingen er utstilt i museets faste kirkekunstutstilling.

Kontaktperson: Professor Anita Maurstad.

Nyere kulturhistorisk samling

Gjenstandene i den nyere kulturhistoriske samlingen er mangfoldig og til dels tilfeldig sammensatt.  De er hovedsakelig tilført museet som gaver og er i liten grad systematisk innsamlet av museets ansatte.  De stammer dels fra den nordnorske fiskerbondekulturen, og dels fra de store handelsstedene i landsdelen.  Fra handelsstedene stammer blant annet en velbevart tekstilsamling fra slutten av 1700-tallet.

I universitetsmuseenes felles samlingsportal Unimus finnes nærmere informasjon og fotografier fra gjenstandssamlingene.

Kontaktperson: Professor Anita Maurstad.

 

Nordnorsk folkemusikksamling

Folkemusikksamlingen er en nasjonal samling med tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og har status som norsk hovedarkiv for samisk tradisjonsmusikk. Her kan du høre noen eksempler fra samlingen.

Samlingen omfatter både manuskript, lydbånd og fonogram. 

Manuskriptsamlingen omfatter over 30 000 sider med handskrevne og trykte visetekster, intervju, noter, korrespondanse m.m.  

Lydbandsamlingen består av ca. 2000 lydbånd med musikkopptak og intervju.  Samtlige band i samlingen er digitalisert. 

Fonogramsamlingen er en samling lydopptak utgitt på LP, MC, CD osv., og består av rundt 400 utgitte fonogram. Samlingen omfatter en nesten komplett samling samiske fonogram.

Kontaktperson: Professor Ola Graff.

FotoArkivet

Fotoarkivet ble etablert i 2000 og er en fellesenhet for hele museet.  Arkivet inneholder samlinger av fotografi, lyd og film.  Innsamlingen har skjedd dels gjennom museets egen innsats og dels gjennom gaver.

Alt av lyd-, film- og videomateriale samt store deler av fotosamlingen foreligger i digitalisert versjon. 

Deler av fotosamlingen er tilgjengelig i «Fotoportalen».

Kontaktperson: Rådgiver Sveinulf Hegstad.

 

Kvenarkivet

Samlingen inneholder dokumentasjon fra ulike forskningsprosjekt og består av ingervjuer, korrespondanse og ulike rapporter.  Materialet er samlet inn i perioden 1950-2000.

Nærmere informasjon her.

Kontaktperson: Professor Anita Maurstad.

 

Polarmuseet

Tromsø har vært Nord-Norges hovedstad for selfangst, og byen etablerte seg på slutten av 1800-tallet som porten til Arktis. Byen ble sentral som base for mange polarekspedisjoner. Polarmuseet tar vare på og formidler denne ishavstradisjonen.

Museet holder til i det fredede Tollbod-anlegget fra 1830-tallet i det historiske Skansen-området.

Polarmuseet mottar årlig driftstøtte fra Troms fylkeskommune.

Kontaktperson: Daglig leder/førsteamanuensis Lena Aarekol.

Polstjerna

Opplev museets meget godt bevarte selfangstskute MS Polstjerna, bygd i 1949. Skuta har 33 fangstsesonger i isen og har ført hjem nær 100 000 sel fra Vest- og Østisen. Du finner MS Polstjerna i et vakkert bevaringsbygg like ved Polaria i sørbyen av Tromsø.

Hør om Polstjernas historie. Resten kan du få med deg ved å høre på audioguiden om bord på MS Polstjerna.

Kontaktperson: Daglig leder/førsteamanuensis Lena Aarekol.

 

Båtbygging

Tromsø Museum har egen båtbygger som skal ivareta og lære videre kunnskap om ferdigheter knyttet til bygging av landsdelens lokale båttype, nordlandsbåten.  Andre oppgaver som ligger til stilingen er ytterligere forskning, tradisjonsinnsamling og formidling rundt båtbygging i hele Norge.

Kontaktperson: Båtbygger Gunnar Eldjarn.

 

Kulturhistorisk laboratorium

Kulturhistorisk laboratorium har ansvar for konservering av alt gjenstandsmaterialet ved seksjon for kulturvitenskap. 

Møt konservatorene her.

Kontaktperson: Senioringeniør John Hansen.