Nordnorsk Folkemusikksamling

Om folkemusikksamlingen

Adresse:
Tromsø Museum, 9037 Tromsø
Tlf. +47 776 45000 (sentralbord) 776 45042 (direkte innvalg)
E-post: Ola Graff 
Besøksadresse: Lars Thøringsv. 10
Folkemusikksamlinga har åpent alle hverdager i museets åpningstid.

Ola Graff. Foto: Adnan Icagic

Ola Graff har magistergrad i musikkvitenskap fra 1985 med ei avhandling om Per Hætta som joikeutøver: ”Joik som musikalsk språk. Litt om nordsamisk joik ut fra Per Hætta som tradisjonsformidler”, Universitetet i Oslo 1985. Han ble Dr. philos i 2002 på ei avhandling om sjøsamisk joik: ”Joik på nordkysten av Finnmark. Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk joiketradisjon”, Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø 2001.

 

 

 

 

joikbok Om kjæresten min vil jeg joike dokumenterer en utdødd og ukjent joiketradisjon fra et sjøsamisk område på nordkysten av Finnmark. Boka viser den historiske utviklinga i møtet mellom den norske majoritetskulturen og den samiske minoritetskulturen, hvordan joiketradisjonen kan ha utviklet seg og tilslutt forsvant i løpet av mellomkrigstida.

"Om kjæresten min vil jeg joike" 
Klikk her for å høre joikemelodiene. 

Kritikk av boka. Klikk her for å lese meninger om boka.
Forside Av det raudaste gull presenterer tradisjonsmusikk i Norge med et nordnorsk perspektiv. Foruten den norske tradisjonsmusikken, omhandles musikk hos samene, kvenene og de reisende. Boka spenner fra de eldste tider til etterkrigstida og baserer seg på det rikholdige tradisjonsmusikkarkivet på Tromsø Museum.

"Av det raudaste gull" 
Klikk her for å høre melodiene.

Kritikk av boka 
Klikk her for å lese meninger om boka.
Graff - Hægstad omslag

Daniel Hægstad skreiv i mellomkrigstida ned ei stor samling slåtter og noen sanger som han hadde lært under oppvekstårene i Lødingen på 1870-tallet. I denne boka offentliggjøres for første gang hele samlinga hans sammen med analyser og kommentarer. I boka er også en omfattende sjølbiografi med beretninger fra oppveksten i Lødingen, fra studietida ved Tromsø seminar og fra lærertida hans både i Øksfjord og på Andenes.

Klikk her for å høre melodiene

Kritikk av boka

omslag

 

 

Klikk her for å høre melodiene i artikkelen Barnerim fra vanna

 

 

Klikk her for å høre joikene og se notene til artikkelen Joiker med ett motiv - en etnosentrisk misforståelse? i Svensk Tidskrift för Musikforskning 2012 

Klikk her for å lese hele artikkelen

 

Klikk her for å høre joikene i artikkelen YOIK - THE TRADITIONAL FOLK MUSIC OF THE SAMI PEOPLE