Nytt album med dyrejoik og kurs for barn på Riddu Riđđu Festivála

UiT – Norges arktiske universitetsmuseum samarbeider med Riddu Riđđu Festivála om lansering av album og kurs i joik for barn basert på eldre opptak av dyrejoik fra museets joikearkiv.

Gumpe - Ulven er en joik som mange kjenner til, der melodien i joiken beskriver hvordan ulven jager i det uendelige gjennom 9 daler. Men har du hørt froskens, musens og kuas joik? Og hvordan lages joik til dyr?

I et opptak fra Luohteárkiiva – Joikearkivet ved UiT – Norges arktiske universitet forklarer Per Hætta hvordan joiken til reinflokken til distriktet Márretnjárga reflekterer lyden av bjelleklangen fra flokken. Denne joiken og en mengde andre ulike dyrejoiker fra arkivene kan du nå få høre i den nye utgivelsen «Luohtevuorkkás - Eliid luođit” eller “Fra joikearkivet – dyrejoik». Albumet slippes på Riddu Riđđu Festivála under åpningen av Riddu Mánáidfestivála – barnefestivalen – den 12. juli kl 1400. Deltagerne på barnefestivalen får et kurs i dyrejoik basert på joikene i albumet med Risten Anine Kvernmo Gaup.

Luohtevuorkkás - Elliid luođit er den tredje utgivelsen i albumrekken med arkivjoiker som utgis fra UIT Joikesamling gjennom DigiJoik prosjektet. Luohtevuorkkás - Elliid luođit er en samling av dyrejoiker hentet fra ulike joikere og fra ulike opptak i arkivet der fellesnevneren er joiker og fortellinger om dyr. Blant joikerne er de kjente joikerne Per Hætta og Mikkel P. A. Bongo, men også Leif Atterbrand fra Rana og joikere fra Guovdageaidnu - Kautokeino, Kárašjohka -Karasjok og Unjárga - Nesseby.

Norges arktiske universitetsmuseum arbeider gjennom prosjektet DigiJoik (støttet av Kulturrådet) med å finne publiseringsformer og metoder for å lytte til eldre joik fra museets arkiver. Museet ønsker gjennom dette prosjektet å gjøre samlingen av eldre joik samlet inn i perioden 1949 til 1972 tilgjengelig for publikum. Særlig er det viktig å gjøre joik tilgjengelig for lokalsamfunnene hvor joiken ble samlet inn, og på en måte som treffer både eldre og nyere generasjoner. Samlingen er del av Nordnorsk folkemusikksamling som ble opprettet ved Tromsø Museum i 1949 av lektor Arnt Bakke. Innsamlingen hadde som formål å dokumentere og bevare nordnorsk folkemusikk og samisk joiketradisjon. Dokumentasjonen foregikk enten gjennom feltopptak eller ved at joikere ble invitert til museet der joiken ble tatt opp på lydbånd og lagret som del av folkemusikksamlingen. Samlingen har i dag verdi som historisk dokumentasjon av det som i etterkrigstiden ble sett på som en døende kultur av folkelivsgranskerne. Offentliggjøring av innhold i og kontekst for joik som før har vært kjent for mindre grupper av mennesker kan gi ny kunnskap og skape diskusjoner om slekt, historie og andre forhold. Når museet med dette prosjektet endrer funksjonen til samlingen fra å bevare en døende kultur til å bidra til at samisk kultur og joiketradisjon fortsatt skal være levende, legges det derfor stor vekt på dialog og samarbeid med lokalsamfunn og rettighetshavere til joiken (joikere og de som blir joiket, og deres etterkommere). Ikke nøl med å  kontakt med universitetsmuseet om du har spørsmål eller opplysninger om samlingen.

Kontaktinformasjon: postmottak@umak.uit.no

Telefon: +47 77645001

“Formålet til samlingen er i endring fra bevaring av en døende kultur til å invitere inn nye samiske generasjoner til å ta del i joiketradisjonen og bringe videre egen kulturarv». Camilla Brattland, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitetsmuseum

Digijoik-prosjektet arbeider med å redigere og forbedre lyden på hele den eldre delen av arkivet – omkring 2.000 joik eldre enn 50 år samlet inn i perioden mellom 1949 til 1972. Omkring 300 av disse blir tilgjengelig på DigitaltMuseum i løpet av 2023, og arkivet skal på sikt tilgjengeliggjøres i offentlige arkiver slik som Digitalarkivet (Samisk Arkiv).

Albumet “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” var den første i en albumrekke som skal utgis gjennom prosjektet. Det eldste opptaket er nettopp fra 1952 hvor Bikko Nillá, Nils Nilsen Biti fra Šouššjávri, ble invitert til Tromsø for å gjøre opptak. Han var en dyktig joiker som ofte ble invitert til å være gulaheaddji (kjøgemester). Bikko Nillá joiket inn 71 joiker på lydband for samlinga. De kan du nå finne der du lytter til musikk: orcd.co/bikkonilla