En reise til den arktiske vinteren

Prosjektet Arven etter Nansen, som ledes av UiT, skal i løpet av seks år kartlegge det nordlige Barentshavet. Her kan du følge forskerne live, når de er ute på tokt med forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Arven etter Nansen er et stort, nasjonalt forskningsprosjekt med ti partnere, som ledes av UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet undersøker alt fra atmosfære til havbunn. Fordi alt henger sammen, trenger forskerne et større bilde og må jobbe på tvers av fagfelt og institusjoner. Nå er forskere fra prosjektet ute på et tokt der de skal nord for Svalbard, og de deler én historie hver dag. 

Her kan du følge toktet fra dag til dag fram til 12. mars.