Stor DNA-studie forteller en ny historie om hvordan planter spredde seg etter istiden

Planter fortsatte å spre seg mot nord tusener av år etter klimaendringen på slutten av istiden, viser forskning fra Norges arktiske universitetsmuseum.

Under istidens maksimum for omtrent 20 000 år siden, var nesten hele Norge dekket av innlandsis. Rundt 10 000 år senere hadde klimaet endret seg. Det meste av isen var borte. Hvor raskt vendte plantene tilbake?

I en ny studie har forskere ved blant annet UiT Norges arktiske universitet kartlagt utviklingen helt nord i Skandinavia gjennom de siste tusener av år. Istedenfor å se etter pollen fra fortidens planter, har de lett etter DNA. Det gir et annet bilde av plantenes utbredelse. Studien er gjort som en del av forskningsprosjektet EcoGen, som du kan lese mer om her. 

Funnene har betydning for hva vi kan vente skjer i fremtiden med et varmere klima, forteller forskerne Inger Greve Alsos og Dilli Prasad Rijal ved Norges arktiske universitetsmuseum, til forskning.no, som skrev om resultatene tidligere i sommer.

Referanse: 
Rijal, D. P., Heintzman, P. D., Lammers, Y., Yoccoz, N. G., Lorberau, K. E., Pitelkova, I., Goslar, T., Murguzur, F. J. A., Salonen, J. S., Helmens, K. F., Bakke, J., Edwards, M. E., Alm, T., Bråthen, K. A., Brown, A. G. & Alsos, I. G. (2021). Sedimentary ancient DNA shows terrestrial plant richness continuously increased over the Holocene in northern Fennoscandia. Science Advances 7(31). DOI: 10.1126/sciadv.abf9557