Nils-Aslak Valkeapää "Samefolkets dreng"

I denne utgaven av Ottar blir vi bedre kjent med den samiske artisten Nils-Aslak Valkeapää. Han er trolig den mest innflytelsesrike samiske artisten som har levd.

Nils-Aslak Valkepää. Foto: Troms Fylke.
INNHOLD: 
Innledning: Ola Graff
Nils-Aslak Valkeapää – en kort biografi: Harald Gaski og Ola Graff
Nils-Aslak Valkeapää som politiker: Ole Henrik Magga
Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den samiske musikken: Ola Graff
Nils-Aslak Valkeapää – en samarbeidspartner og en venn: Seppo "Baron" Paakkunainen
Resitasjon og musikk utdyper teksttolkningen. Litt om boka, CDen og teaterstykket Beaivi/àhcàzan:
Harald Gaski
Nils-Aslak Valkeapää: Ruoktu Vàimmus/Vindenes veier:
Oversatt av Laila Stien
Kunsten og livet. Kraften i Nils-Aslak Valkeapääs kunst:
Kjellaug Isaksen
Arven etter Àillohas: Làssàgàmmi som et kultursentrum:
Harald Gaski