Barnelek med skjell – bondegårdsleken

Selv om bondegårdsleken nå ikke lenger er kjent av barn, og knapt heller av voksne, betyr ikke dette at den er utgått på dato. Den er faktisk mer aktuell å leke enn noen gang, siden den i høyeste grad er bærekraftig. Skjellene «vokser ikke på trær», men bokstavelig talt opp av havet. De er gratis, og når leken er over eller skjellene knust, kan en med god samvittighet kaste dem ut i havet igjen. I dette heftet blir du kjent med hvordan barn lekte med skjell, muslinger og snegler.

Karlsøy 1972. Foto: Håvard Dahl Bratrein, Norge arktiske universitetsmuseum 
INNHOLD: 
Innledning: Andy B. Sortland
Bondegård – en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell: Andy B. Sortland
Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell: Andy B. Sortland
Lokale variasjoner i leken: Andy B. Sortland
Muslinger:Andreas Altenburger
Omtale av forskjellige muslinger: Andy B. Sortland
Snegler: Andreas Altenburger
Omtale av forskjellige snegler: Andy B. Sortland
Etymologi – Kokkelur, bubbelur og bauhuinn: Andy B. Sortland
Fotografiet: Sveinulf Hegstad