Nord-Norge – samlet eller splittet?

I dette nummeret av Ottar skal vi se litt nærmere på enkelte problem-
stillinger som regionreformen reiser spesielt om Nord-Norge, sett historisk og i samtidsperspektiv. 
 

Mange kommuner langs ytterkysten av Finnmark har hatt en kraftig nedgang i befolkningen de siste 30-årene. Likevel er det stor framtidsoptimisme i mange av fiskeværene, slik som i Gamvik kommune. Moderne ferskfiskfordeling og tilflytting fra utlandet har skapt ny vekst. Her fra kommunesenteret Mehamn. Foto: Travel-Finnmark.

INNHOLD:
Innledning: Ketil Zachariassen og Einar Niemi
Nord-Norge – en oppfinnelse? Einar Niemi
Tidsskriftet Håløygminne (1920–2019): Eit uttrykk for nordnorsk regionalisme gjennom 100 år:
Søgni Gjerløw Remen
Krise og opprør i Finnmark: Ketil Zachariassen
Sametinget i Nord-Norge: Torvald Falch
Det er håpløst, og vi gir oss ikke: Skjalg Fjellheim