Sjøsamiske joik fra Snefjord

I perioden 1975 til 1998 arbeidet Ola Graff fra Tromsø museum med å dokumentere en utdødd lokal joiketradisjon i Snefjordområdet i Finnmark. De fleste personene husket bare en eller noen få joiker. Men tilsammen dannet det et bilde av en egen tradisjon. Materialet med noter, tekst, analyser og historisk bakgrunn er offentliggjort i boka “Om kjæresten min vil jeg joike”.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

 01 Joiken til Mathilde Abrahamsen, Snefjord

Opptak med Gjertrud Matheussen (TsM B 1989/2)

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1988/13)

Opptak med Ole Erik Tapio, Cabba Magga (TsM B 1998/3)

 02 Joiken til Morten Abrahamsen, Slåtten

Opptak med Rolf Matheussen 1975 (TsM B 170)
 03 Joiken til Amund Andersen, Snefjord

Opptak med Karoline Olsen (TsM B 1987/35)
 04 Joiken til Anders Andersen, Kvitnes

Opptak med Gjertrud Matheussen (TsM B 1989/2)

Opptak med Marie Eliassen (TsM B 1992/14)

Opptak med Arthur Andersen (TsM B 1990/59)

Opptak med Severin Mortensen (TsM B 1992/23)
 05 Joiken til Morten Andersen, Kvitnes

Opptak med Valin Karlsen (TsM B 1990/30)

Opptak med Harris Henriksen (TsM B 1998/38)
 06 Joiken til Amund Johannesen, Snefjord

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1988/9)

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1989/34)

Opptak med Gjertrud Matheussen (TsM B 1989/2)

Opptak med Albine Paulsen (TsM B 1992/17)
 07 Joiken til Anders Johnsen, Snefjord

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1987/32)

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1988/13)

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1988/8)

Opptak med Karoline Olsen (TsM B 1989/33)

Opptak med Albine Paulsen (TsM B 1992/17)

Opptak med Gjertrud Matheussen (TsM B 1984/5)

Opptak med Marie Eliassen (TsM B 1992/14)
 08 Joiken til Paul Johnsen, Lillefjord

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1987/25)
 09 Joiken til Serine Johnsen, Lillefjord

Opptak med Leonard Karlsen (TsM B 1989/35)

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1988/13)

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1987/32)

Opptak med Alfred Amundsen (TsM B 1985/13)

Opptak med Karoline Olsen (TsM B 1987/35)

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1987/25)
 10 Joiken til Karl Lunga, Snefjord

Opptak med Rolf Matheussen (TsM B 170)
 11 Joiken til Petter Matheussen, Lillefjord

Opptak med Alfred Amundsen (TsM B 1985/13)
 12 Joiken til Serine Matheussen, Lillefjord

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1988/8)

Opptak med Anna Andersen (TsM B 1988/8)
 13 Joiken til Anders Nilsen, Snefjord

Opptak med Karoline Olsen, Snefjord (TsM B 1987/35)
 14 Joiken til Anders og Inga Nilsen, Snefjord

Opptak med Alvilde Andersen (TsM B 1992/15)
 15 Joiken til Andreas Nilsen, Slåtten

Opptak med Albert Mortensen (TsM B 1988/13)

Opptak med Simon Mathiesen (TsM B 1988/11)
 16 Joiken til Karen Nilsen, Snefjord

Opptak med Alvilde Andersen (TsM B 1992/15)

Opptak med Gjertrud Matheussen (TsM B 1989/2)

Opptak med Severin Mortensen (TsM B 1992/23)
 17 Joiken til Serine Olsen, Snefjord

Opptak med Marie Eliassen (TsM B 1992/14)

Opptak Inga Mikkelsen (TsM B 1992/20)
 18 Joiken til John Paulsen, Snefjord

Opptak med Emmy Amundsen (TsM B 1987/30)
 Visa om Ivar i Hattevika

Opptak med Edvard Mortensen (TsM B 1992/32)

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale