Gustav Kappfjell (1913 - Majavatn)

Gustav Kappfjell (Gaebpien Gåstan f. 1913) var en tradisjonsbærer som tok vare på den sørsamiske joiketradisjonen og ville føre den videre. Diktsamling hans “Gaaltije” var den første skjønnlitterære utgivelsen på sørsamisk. Han fikk Grane kommunes kulturpris i 1987. I 1981 var han invitert til Festspillene i Nord-Norge for å opptre. Ola Graff fra Tromsø Museum besøkte han dagen etterpå på rommet hans på Trondarnes folkehøgskole hvor han bodde hvor dette opptaket ble gjort.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 1981/29
Utøver Gustav Kappfjell (1913 - Majavatn)
Innsamler Ola Graff, Tromsø Museum
Opptak Trondenes 1981

01 Gammel, tradisjonell joik

02 Nyere bryllupsjoik

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale