Anders Spein Oskal (Uni), (f. 1882 - Kautokeino)

Anders Oskal (“Uni”, f. 1882) var fra Kautokeino. Han driftet først sammen med svigerforeldrene i Finland. Senere hadde han rein på norsk side. Han var den sjette i ei rekke far-sønn som het Ánte. Opptaket her er gjort av Ragnvald Graff i 1960 på stedet Oskal i Kautokeino.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 1984/6 Lydband 7
Utøver Anders Spein Oskal (Uni), (f. 1882 - Kautokeino)
Innsamler Ragnvald Graff 
Opptak Oskal, Kautokeino 1960

01 Inga Rist Oskal

02 Anne Sidejavre

03 Isak Danielsen Sidejavre

04 Joahkonjárga

05 Abborašša

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale