Berit Nordland (f. 1928 - Karasjok)

Berit Nordland (f. Kemi, 1928) var fra Karasjok men bosatte seg ved Gjøvik. Hun har spilt inn en rekke joik for NRK og har vært en av de mest kjente joikerne fra Karasjok. Hun har gitt ut to egne CD med joik i 1992 og 1993.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 66
Utøver Berit Nordland (f. 1928 - Karasjok)
Innsamler Arnt Bakke, Tromsø Museum
Opptak 1956

01 Alf Nystad, Karasjok

02 Kirsten Solbakken, Karasjok

03 Jens Kristian Eriksen

04 Jon Eira

05 Per Anti, Karasjok

06 Klemet Kemi

07 Kvinnejoik

08 Thor Frette / Val'ter-Thore, Oslo

09 Marit Nilsen, Karasjok

10 Anne Isaksen, Karasjok

11 Mannsjoik, Karasjok

12 Kirsten Ravna Johannesdatter Kemi (g. Østby), Karasjok

13 Johannes Kemi / Piera Jåhanas, Karasjok

14 Amund Grønvold, Karasjok

15 Gunhild Grønvold

16 Nils Biti /Bikku Nilla, Karasjok

17 Klemet Tretteskog, Karasjok

18 Hans Svineng, Karasjok

19 Marit Solli / Jensa-Máret, Karasjok

20 Hans Solli / Ammund Hansa, Karasjok

21 Hartvik Nordvang, Karasjok

22 Anne Kirsten Kemi, Karasjok

23 Marit Balto, Karasjok

24 Anders Stueng / Kirst-An'de, Karasjok

25 Marit Kirsten Stueng, Karasjok

26 Ellen Eriksen, Karasjok

27 Anders Beverud, Karasjok

28 Hans Balto / Per-Balto-Han'sa, Karasjok

29 Klemet Tretteskog (sr.), Karasjok

30 Klemet Tretteskog (jr.), Karasjok

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale