Mikkel Per Andersen Bongo (f. 1921 - Soahtefielbmá - Guovdageaidnu)

Mikkel Bongo (f.1921) var en av de første som opptrådte med joik på scenen. I 1955 opptrådte han i Warszawa og ble etter det kalt Warszawa-Mikkel (Warszawa Mihkkal). Han opptrådte flere steder, og var også med i filmen Sámi Jakki. Han ble kjent fordi han spilte på et rypestrengsinstrument og utviklet det til en hel kunst. Han var brukt en del i NRK. Han ga ut ei LP-plate i 1980. I 1954 gjorde Arnt Bakke ved Tromsø Museum dette opptak med han.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 62
Utøver Mikkel Per Andersen Bongo / Migáš-Bier Ánte-Mihkkal / Ánden-Mikku / Warzawa Mihkkal (f. 1921 - Soahtefielbmá - Guovdageaidnu)
Innsamler Arnt Bakke, Tromsø Museum
Opptak 1954

33 Marit Nilsdatter Bals Gaup / Irján-Nilse-Niillasa-Máret (f. 1929 - Soahtefielgmá, Guovdageaidnu)

34 Inger Marie Mathisdatter Logje Siri / Rugáš-Máhte-Iŋger Márjá (1920-1969 - Guovdageaidnu)

35 Anne Marie Isaksdatter Bongo Vik / Migáš-Issáha-Ánne Márjá /Iiskon-Ánne Márjá (f. 1934 - Soahtefielbmá, Guovdageaidnu)

36 Marit Mathisdatter Hætta Sara / Iŋguna-Máret (f. 1932 - Guovdageaidnu)

37 Aslak John Mathæus Mortensen Utsi / Morten-Áilu (f. 1933 - Guovdageaidnu)

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale