Klemet Klemetsen Somby

Erich Wustmann (f. 1907) var en tysk vitenskapsmann og forfatter. Han emigrerte til Norge, og i 1934 og -35 bodde han i Karasjok og Porsanger hvor han gjorde opptak av en rekke joiker på voksrullfonograf. Originalopptakene er i Tyskland. Men Tromsø Museum har fått tillatelse til å offentliggjøre klipp fra samlingene. Wustmann ga ut to bøker fra dette oppholdet «1000 Meilen im Rentierschlitten» (1955) og «Klingende Wildnis» (1956) hvor han har med både bilder og joiketekster. Etter okkupasjonen i 1940 ble han utlevert til Tyskland av Quislingregjeringa. Han ga ut en rekke reiseberetninger fra hele verden. Han døde i 1994.

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale

Arkiv nummer TsM B 1994/48
Utøver Klemet Klemetsen Somby
Opptak Delvis ved kysten 1936
Kommentar På grunn av rettigheter er enkelte av sporene ikke lagt ut i sin helhet.
39b & 44b Er Klemet Klemetsen Somby & Ivar Josefsen Boine.

38b Anne Johnsdatter Somby / Márgget Jon Ánne

39a Andin Juolt

39b Radja Nilla

40a Per Mathisen Gaup / Buolána Máhte Piera

40b Kirsten Aslaksdatter Vuolab / Ovllá Ásllat Risten

41a Nils Nilsen Vuolab / Uhca Čiskke

41b Káre Ovla

43a John Nils Samuelsen / Sammola Jovnna

43b Kárena Ovla

44b John Henriksen Guttorm / Heaikka Jovnna

<< Tilbake til Samisk Lydmateriale